Blog

Chuyện thực tập nước ngoài: Trong cái khó ló cái khôn

Thực tập nước ngoài là một cơ hội để bạn mở rộng thế giới của mình, tất cả mọi phương diện, để đón nhận những cơ hội và thách thức mới cho tuổi trẻ của mình. Nếu bạn đã “cầm vàng” như thế trong tay, hãy nhớ rằng mình có nhiều hơn một công việc để khiến mình trở thành một phiên bản “quốc tế” và chuyên nghiệp hơn.

Các tuyệt chiêu THẢ THÍNH nhà tuyển dụng

5 loại “thính chuyên dùng” để thả cho nhà tuyển dụng ngay buổi “hẹn hò phỏng vấn”

Bạn muốn thành Marketer đừng bỏ qua bài viết này

Khi bạn đã chọn cho mình ngành Marketing, đồng nghĩa với việc bản đã thỏa thuận một cuộc sống chạy liên tục cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.