Chương trình đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Ra đời từ năm 2001, trường SaigonTech đã không ngừng phát triển và hoàn thiện về cả chương trình đào tạo lẫn chất lượng đào tạo đảm bảo đạt chuẩn chất lượng giáo dục Hoa Kỳ.