CHƯƠNG TRÌNH KINH DOANH - QUẢN LÝ

quan tri kinh doanh hay kinh doanh quan ly hay Business Management hay Business Administration

 

Chọn học chương trình Kinh doanh – Quản lý, bạn sẽ bước đầu tiếp cận với những nguyên lý ‘làm kinh tế’ cơ bản, từ đó hình thành và phát triển được tư duy kinh doanh, hiểu biết về các thị trường và nền kinh tế, đồng thời rèn luyện các kỹ năng kinh doanh, quản lý để có thể sẵn sàng làm việc ngay sau khi tốt nghiệp.

 

3 LÝ DO NÊN HỌC KINH DOANH – QUẢN LÝ TẠI SAIGONTECH

  • Học tập hoàn toàn bằng tiếng Anh giúp bạn giao tiếp và làm việc tốt ở các công ty, tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam hoặc học tập, làm việc tại nước ngoài sau tốt nghiệp

  • Kỹ năng mềm cần thiết cho công việc được giảng dạy bắt buộc trong chương trình: viết thư tín thương mại, báo cáo, tư duy phản biện, diễn thuyết trước công chúng, môn học về nhân văn/ nghệ thuật

  • Hai kỳ thực tập bắt buộc tại các doanh nghiệp cho bạn kinh nghiệm thực tế, giúp bạn dễ thích nghi, hòa nhập với bất cứ môi trường làm việc nào sau khi ra trường.

SaigonTech không chỉ trang bị cho bạn những kiến thức chuyên môn mà còn tạo điều kiện tốt nhất để bạn thực hành các kiến thức được học, rèn luyện cách ứng xử chuyên nghiệp trong môi trường làm việc đa quốc gia. Tất cả những tố chất quý báu này chính là lợi thế cạnh tranh lớn của bạn trong quá trình tìm kiếm công việc tương lai.


CÁC CHUYÊN NGÀNH HỌC

MARKETING 

QUẢN TRỊ KINH DOANH 

KINH DOANH QUỐC TẾ