Giảng viên Chương trình AAS

Pham Tan Anh image

Phạm Tấn Anh

Đại học Tarlac, Philippines. Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh.
Đại học Nam Columbia, Hoa Kỳ. Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh

Giảng viên: Bán thời gian từ 2010

Email: pttrans@pttrans.com.vn

website: http://www.saigontech.edu.vn/faculty/AnhPT

Vu Thi Phuong Anh image

Vũ Thị Phương Anh

Đại học La Trobe, Úc. Tiến sĩ Giáo dục Ngôn ngữ

Giảng viên: Bán thời gian từ 2018

Email: anhvtp@saigontech.edu.vn

website: http://www.saigontech.edu.vn/faculty/AnhVTP

Dang Thanh Binh image

Đặng Thanh Bình

Thạc sĩ Kỹ thuật. Đại học Sejong, Hàn Quốc.

Giảng viên: Bán thời gian từ 2017

Email: dangbinhvn@gmail.com

website: http://www.saigontech.edu.vn/faculty/BinhDT/

Pham Van Binh image

Phạm Văn Bình

Đại học Nam Columbia. Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Giảng viên: Bán thời gian từ 2012

Email: binhbentre@yahoo.com

website: http://www.saigontech.edu.vn/faculty/BinhPV

Le Van Can image

Lê Văn Cần

Đại học Nam Columbia, USA. Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh

Giảng viên: Bán thời gian từ 2010

Email: vancan_le@yahoo.co.uk

website: http://www.saigontech.edu.vn/faculty/CanLV

Marc Valentine Chia image

Marc Valentine Chia

Cử nhân Nghệ thuật Sân khấu. Đại học Essex, Anh Quốc

Giảng viên: Toàn thời gian từ 2014

Email: marc.valentine@rocketmail.com

website: http://www.saigontech.edu.vn/faculty/marcvalentine

Tran Thanh Dan image

Trần Thanh Đàn

Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP. HCM, Việt Nam. Kỹ sư Công nghệ Thông tin

Giảng viên: Toàn thời gian từ 2004

Email: dantt@saigontech.edu.vn

website: http://www.saigontech.edu.vn/faculty/DanTT

Truong Minh Fi image

Trương Minh Fi

Đại học Ngoại ngữ Tin học TPHCM (HUFLIT). Cử nhân Khoa học (Công nghệ Thông tin)

Giảng viên: Toàn thời gian từ 2007

Email: fitm@saigontech.edu.vn

website: http://www.saigontech.edu.vn/faculty/FiTM

Nguyen Ngoc Ha image

Nguyễn Ngọc Hà

Đại học Luật và Kinh doanh, Hàn Quốc. Thạc sĩ Luật

Giảng viên: Bán thời gian từ 2016

Email: hann@saigontech.edu.vn

website: http://www.saigontech.edu.vn/faculty/HaNN

Vo Minh Hieu image

Võ Minh Hiếu

Thạc Sĩ Khoa Học Quản Trị Kinh Doanh. ĐH Quốc Gia Ireland, Dublin

Giảng viên: Bán thời gian từ 2014

Email: vominhhieu.hugh@gmail.com

website: http://www.saigontech.edu.vn/faculty/HieuVM

Nguyen Thi Thanh Hoa image

Nguyễn Thị Thanh Hoa

Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh. Trường Quản trị Maastricht

Giảng viên: Bán thời gian từ 2010

Email: hoantt@saigontech.edu.vn

website: http://www.saigontech.edu.vn/faculty/HoaNTT

Nguyen Thai Hung image

Nguyễn Thái Hùng

ĐH Bách Khoa Tp.HCM. Cử nhân Khoa học Máy tí­nh. Chứng chỉ MCSE, CCSP, OCA, LPI, và ITIL

Giảng viên: Bán thời gian từ 2005

Email: hungnt@saigontech.edu.vn

website: http://www.saigontech.edu.vn/faculty/HungNT

Pham Van Kien image

Phạm Văn Kiên

Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh. Đại học Á châu, Đài Loan

Giảng viên: Toàn thời gian từ 2016

Email: kienpv@saigontech.edu.vn

website: http://www.saigontech.edu.vn/faculty/KienPV

Dinh Thi Lan image

Đinh Thị Lan

Đại học La Trobe, Úc Đại Lợi. Thạc sĩ Ngôn ngữ Ứng dụng

Giảng viên: Toàn thời gian từ 2005

Email: landt@saigontech.edu.vn

website: http://www.saigontech.edu.vn/faculty/LanDT

Bùi Tiến Lên

Đại học Canberra, Úc. Tiến sĩ Công nghệ Thông tin

Giảng viên: Toàn thời gian từ 2016

Email: lenbt@saigontech.edu.vn

website: http://www.saigontech.edu.vn/faculty/LenBT

Ha Thanh Liem image

Hà Thanh Liêm

Đại học Khoa học Tự nhiên TP. HCM. Cử nhân Khoa học (Công nghệ Thông tin)
Đại học Công nghệ Thông tin TP.HCM. Thạc Sĩ Khoa học (Khoa học Máy tính)

Giảng viên: Toàn thời gian từ 2001

Email: liemht@saigontech.edu.vn

website: http://www.saigontech.edu.vn/faculty/LiemHT

Nguyen Tran Cam Linh image

Nguyễn Trần Cẩm Linh

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Đại học Nam Đài Loan, Đài Loan.

Giảng viên: Bán thời gian từ 2017

Email: clinhou@gmail.com

website: http://www.saigontech.edu.vn/faculty/LinhNTC/

Vu Luyen image

Vũ Luyện

Đại học Ohio University. Thạc sĩ

Giảng viên: Bán thời gian từ 2012

Email: luyenv@saigontech.edu.vn

website: http://www.saigontech.edu.vn/faculty/LuyenV

Hoang Thi Bui Minh image

Hoàng Thị Bùi Minh

Đại học Sheffield Hallam, Anh Quốc. Thạc sĩ Marketing Quốc tế

Giảng viên: Toàn thời gian từ 2018

Email: minhhtb@saigontech.edu.vn

website: http://www.saigontech.edu.vn/faculty/MinhHTB

Massoud Moslehpour image

Massoud Moslehpour

Đại học Missouri-Columbia. Tiến sĩ

Giảng viên: Học giả thỉnh giảng từ 2018 đến 2019

Email: writetodrm@gmail.com

website: http://www.saigontech.edu.vn/faculty/massoud

Dao Gia Phuc image

Đào Gia Phúc

Đại học Lausanne, Thụy Sĩ. Thạc sĩ Luật

Giảng viên: Bán thời gian từ 2018

Email: phucdg@saigontech.edu.vn

website: http://www.saigontech.edu.vn/faculty/PhucDG

Huynh Hanh Phuc image

Huỳnh Hạnh Phúc

Đại học Victoria, Australia. Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Giảng viên: Bán thời gian từ 2017

Email: hanhphuc25@gmail.com

website: http://www.saigontech.edu.vn/faculty/PhucHH

Do Ngoc Binh Phuong image

Đỗ Ngọc Bình Phương

Đại Học Edith Cowan, Australia. Thạc sĩ Quản lý Dự án

Giảng viên: Toàn thời gian từ 2018

Email: phuongdnb@saigontech.edu.vn

website: http://www.saigontech.edu.vn/faculty/PhuongDNB

Le Hua Xuan Quynh image

Lê Hứa Xuân Quỳnh

Đại học Coventry, Anh Quốc. Thạc sĩ Quản lý Dự án

Giảng viên: Toàn thời gian từ 2018

Email: quynhlhx@saigontech.edu.vn

website: http://www.saigontech.edu.vn/faculty/QuynhLHX

Dinh Thanh Son image

Đinh Thanh Sơn

Học Viện Công nghệ Bưu Chí­nh Viễn Thông. Thạc sĩ Khoa học máy tí­nh

Giảng viên: Toàn thời gian từ 2005

Email: sondt@saigontech.edu.vn

website: http://www.saigontech.edu.vn/faculty/SonDT

Nguyen Hai Son image

Nguyễn Hải Sơn

Đại học Nông Lâm Tp.HCM. Cử nhân Khoa học (Khoa học máy tính)

Giảng viên: Toàn thời gian từ 2011

Email: sonnh@saigontech.edu.vn

website: http://www.saigontech.edu.vn/faculty/SonNH

Vu Phuong Thao image

Vũ Phương Thảo

Thạc sĩ Kế toán. Đại học Kinh tế Tp.HCM, Việt Nam

Giảng viên: Toàn thời gian từ 2017

Email: thaovp@saigontech.edu.vn

website: http://www.saigontech.edu.vn/faculty/ThaoVP/

Nguyen Thi Anh Thu image

Nguyễn Thị Anh Thư

Đại học Kinh tế TPHCM. Tiến sĩ
Ohio University (Hoa Kỳ). Thạc sĩ
Đại học Bách khoa TPHCM. Thạc sĩ
Moscow University (Liên Xô). Thạc sĩ
Moscow University (Liên Xô). Kỹ sư

Giảng viên: Toàn thời gian từ 2001

Email: anhthu@saigontech.edu.vn

website: http://www.saigontech.edu.vn/faculty/ThuNTA

Trần Nguyễn Nhị Thừa

Đại học Cornell University, Ithaca, NY, US. Tiến sĩ Kỹ thuật Sinh học
Đại học Khoa học Tự nhiên TpHCM, Việt Nam. Thạc sĩ Khoa học Môi trường
Đại học Khoa học Tự nhiên TpHCM, Việt Nam. Cử nhân Vi sinh và Sinh học Phân tử

Giảng viên: Bán thời gian từ 2017

Email: trannguyen2t@gmail.com

website: http://www.saigontech.edu.vn/faculty/ThuaTNN

Nguyen Van Toan image

Nguyễn Văn Toàn

Trường Quản trị Audencia - Nantes.Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
Trung tâm Đào tạo Quản trị Pháp - Việt.Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
Đại học Ngoại thương Tp. HCM.Cử nhân Kinh tế Đối ngoại

Giảng viên: Bán thời gian từ 2011

Email: dominique-nguyen@hotmail.com

website: http://www.saigontech.edu.vn/faculty/ToanNV

Le Minh Trung image

Lê Minh Trung

Technical University of Prague(CH Séc). Kỹ sư Toán
Technical University of Prague(CH Séc). Tiến sĩ

Giảng viên: Toàn thời gian từ 2002

Email: trunglm@saigontech.edu.vn

website: http://www.saigontech.edu.vn/faculty/TrungLM

Tran Anh Tung image

Trần Anh Tùng

Đại học Quốc gia TPHCM, Đại học Quốc tế. Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Giảng viên: Toàn thời gian từ 2017

Email: tungta@saigontech.edu.vn

website: http://www.saigontech.edu.vn/faculty/TungTA/

Trương Khắc Tùng

Tiến sĩ Khoa học Máy tính

Giảng viên: Toàn thời gian từ 2017

Email: tungtk@saigontech.edu.vn

website: http://www.saigontech.edu.vn/faculty/TungTK

Pham Dai Xuan image

Phạm Đại Xuân

Đại học Sungkyunkwan, Hàn Quốc. Tiến sĩ

Giảng viên: Toàn thời gian từ 2008

Email: xuanpd@saigontech.edu.vn

website: http://www.saigontech.edu.vn/faculty/XuanPD