Giảng viên Chương trình AAS

Lam Nguyet Anh image

Lâm Nguyệt Ánh

Đại học Vassa, Phần Lan. Thạc sĩ Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

Giảng viên: Toàn thời gian từ 2014

Email: anhln@saigontech.edu.vn

website: http://www.saigontech.edu.vn/faculty/AnhLN

Pham Tan Anh image

Phạm Tấn Anh

Đại học Tarlac, Philippines. Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh.
Đại học Nam Columbia, Hoa Kỳ. Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh

Giảng viên: Bán thời gian từ 2010

Email: pttrans@pttrans.com.vn

website: http://www.saigontech.edu.vn/faculty/AnhPT

Pham Van Binh image

Phạm Văn Bình

Đại học Nam Columbia. Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Giảng viên: Bán thời gian từ 2012

Email: binhbentre@yahoo.com

website: http://www.saigontech.edu.vn/faculty/BinhPV

Le Van Can image

Lê Văn Cần

Đại học Nam Columbia, USA. Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh

Giảng viên: Bán thời gian từ 2010

Email: vancan_le@yahoo.co.uk

website: http://www.saigontech.edu.vn/faculty/CanLV

Marc Valentine Chia image

Marc Valentine Chia

Cử nhân Nghệ thuật Sân khấu. Đại học Essex, Anh Quốc

Giảng viên: Toàn thời gian từ 2014

Email: marc.valentine@rocketmail.com

website: http://www.saigontech.edu.vn/faculty/marcvalentine

Tran Thanh Dan image

Trần Thanh Đàn

Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP. HCM, Việt Nam. Kỹ sư Công nghệ Thông tin

Giảng viên: Toàn thời gian từ 2004

Email: dantt@saigontech.edu.vn

website: http://www.saigontech.edu.vn/faculty/DanTT

Truong Minh Fi image

Trương Minh Fi

Đại học Ngoại ngữ Tin học TPHCM (HUFLIT). Cử nhân Khoa học (Công nghệ Thông tin)

Giảng viên: Toàn thời gian từ 2007

Email: fitm@saigontech.edu.vn

website: http://www.saigontech.edu.vn/faculty/FiTM

Nguyen Ngoc Ha image

Nguyễn Ngọc Hà

Đại học Luật và Kinh doanh, Hàn Quốc. Thạc sĩ Luật

Giảng viên: Bán thời gian từ 2016

Email: hann@saigontech.edu.vn

website: http://www.saigontech.edu.vn/faculty/HaNN

Nguyen Thi Thanh Hoa image

Nguyễn Thị Thanh Hoa

Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh. Trường Quản trị Maastricht

Giảng viên: Bán thời gian từ 2010

Email: hoantt@saigontech.edu.vn

website: http://www.saigontech.edu.vn/faculty/HoaNTT

Phan Hoang image

Phan Hoàng

Virginia Tech, Blacksburg, VA. Tiến sĩ

Giảng viên: Bán thời gian từ 2006

Email: pvhoang@pvhoang.com

website: http://www.saigontech.edu.vn/faculty/HoangPV

Nguyen Thai Hung image

Nguyễn Thái Hùng

ĐH Bách Khoa Tp.HCM. Cử nhân Khoa học Máy tí­nh. Chứng chỉ MCSE, CCSP, OCA, LPI, và ITIL

Giảng viên: Bán thời gian từ 2005

Email: thaihung@saigontech.edu.vn

website: http://www.saigontech.edu.vn/faculty/HungNT

Nguyen Quoc Huy image

Nguyễn Quốc Huy

Đại học Khoa Học Tự Nhiên TP. Hồ Chí­ Minh. Thạc sĩ Khoa học ngành Hệ Thống Thông Tin

Giảng viên: Bán thời gian từ 2011

Email: huynq@saigontech.edu.vn

website: http://www.saigontech.edu.vn/faculty/huynq

Nguyen Quoc Huy image

Nguyễn Quốc Huy

Tiến sĩ Khoa học Thông tin. Học viện Khoa học Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản

Giảng viên: Toàn thời gian từ 2016

Email: huy.nq@saigontech.edu.vn

website: http://www.saigontech.edu.vn/faculty/Huy_NQ

Pham Van Kien image

Phạm Văn Kiên

Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh. Đại học Á châu, Đài Loan

Giảng viên: Bán thời gian từ 2016

Email: kienpv@saigontech.edu.vn

website: http://www.saigontech.edu.vn/faculty/KienPV

Dinh Thi Lan image

Đinh Thị Lan

Đại học La Trobe, Úc Đại Lợi. Thạc sĩ Ngôn ngữ Ứng dụng

Giảng viên: Toàn thời gian từ 2005

Email: landt@saigontech.edu.vn

website: http://www.saigontech.edu.vn/faculty/LanDT

Bùi Tiến Lên

Đại học Canberra, Úc. Tiến sĩ Công nghệ Thông tin

Giảng viên: Toàn thời gian từ 2016

Email: lenbt@saigontech.edu.vn

website: http://www.saigontech.edu.vn/faculty/LenBT

Ha Thanh Liem image

Hà Thanh Liêm

Đại học Khoa học Tự nhiên TP. HCM. Cử nhân Khoa học (Công nghệ Thông tin)
Đại học Công nghệ Thông tin TP.HCM. Thạc Sĩ Khoa học (Khoa học Máy tính)

Giảng viên: Toàn thời gian từ 2001

Email: liemht@saigontech.edu.vn

website: http://www.saigontech.edu.vn/faculty/LiemHT

Vu Luyen image

Vũ Luyện

Đại học Ohio University. Thạc sĩ

Giảng viên: Bán thời gian từ 2012

Email: luyenv@saigontech.edu.vn

website: http://www.saigontech.edu.vn/faculty/LuyenV

Dao Duy Nam image

Đào Duy Nam

Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Điện Saint Petersburg "LETI", Nga. Tiến sĩ Khoa học Máy tính

Giảng viên: Toàn thời gian từ 2016

Email: namdd@saigontech.edu.vn

website: http://www.saigontech.edu.vn/faculty/NamDD

Lam Huynh Nhu image

Lâm Huỳnh Như

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Đại học Charleston, Hoa Kỳ

Giảng viên: Bán thời gian từ 2014

Email: nhulh@saigontech.edu.vn

website: http://www.saigontech.edu.vn/faculty/NhuLH

Nguyen Van Phu image

Nguyễn Văn Phú

Thạc sĩ E-Management, Innotech Institute

Giảng viên: Bán thời gian từ 2010

Email: phunv@saigontech.edu.vn

website: http://www.saigontech.edu.vn/faculty/PhuNV

Huynh Hanh Phuc image

Huỳnh Hạnh Phúc

Đại học Victoria, Australia. Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Giảng viên: Bán thời gian từ 2017

Email: hanhphuc25@gmail.com

website: http://www.saigontech.edu.vn/faculty/PhucHH

Dinh Thanh Son image

Đinh Thanh Sơn

Học Viện Công nghệ Bưu Chí­nh Viễn Thông. Thạc sĩ Khoa học máy tí­nh

Giảng viên: Toàn thời gian từ 2005

Email: sondt@saigontech.edu.vn

website: http://www.saigontech.edu.vn/faculty/SonDT

Nguyen Hai Son image

Nguyễn Hải Sơn

Đại học Nông Lâm Tp.HCM. Cử nhân Khoa học (Khoa học máy tính)

Giảng viên: Toàn thời gian từ 2011

Email: sonnh@saigontech.edu.vn

website: http://www.saigontech.edu.vn/faculty/SonNH

Nguyen Thi Anh Thu image

Nguyễn Thị Anh Thư

Đại học Kinh tế TPHCM. Tiến sĩ
Ohio University (Hoa Kỳ). Thạc sĩ
Đại học Bách khoa TPHCM. Thạc sĩ
Moscow University (Liên Xô). Thạc sĩ
Moscow University (Liên Xô). Kỹ sư

Giảng viên: Toàn thời gian từ 2001

Email: anhthu@saigontech.edu.vn

website: http://www.saigontech.edu.vn/faculty/ThuNTA

Trần Nguyễn Nhị Thừa

Đại học Cornell University, Ithaca, NY, US. Tiến sĩ Kỹ thuật Sinh học
Đại học Khoa học Tự nhiên TpHCM, Việt Nam. Thạc sĩ Khoa học Môi trường
Đại học Khoa học Tự nhiên TpHCM, Việt Nam. Cử nhân Vi sinh và Sinh học Phân tử

Giảng viên: Bán thời gian từ 2017

Email: trannguyen2t@gmail.com

website: http://www.saigontech.edu.vn/faculty/ThuaTNN

Nguyen Van Toan image

Nguyễn Văn Toàn

Trường Quản trị Audencia - Nantes.Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
Trung tâm Đào tạo Quản trị Pháp - Việt.Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
Đại học Ngoại thương Tp. HCM.Cử nhân Kinh tế Đối ngoại

Giảng viên: Bán thời gian từ 2011

Email: dominique-nguyen@hotmail.com

website: http://www.saigontech.edu.vn/faculty/ToanNV

Le Minh Trung image

Lê Minh Trung

Technical University of Prague(CH Séc). Kỹ sư Toán
Technical University of Prague(CH Séc). Tiến sĩ

Giảng viên: Toàn thời gian từ 2002

Email: trunglm@saigontech.edu.vn

website: http://www.saigontech.edu.vn/faculty/TrungLM

Pham Dai Xuan image

Phạm Đại Xuân

Đại học Sungkyunkwan, Hàn Quốc. Tiến sĩ

Giảng viên: Toàn thời gian từ 2008

Email: xuanpd@saigontech.edu.vn

website: http://www.saigontech.edu.vn/faculty/XuanPD