Học phí chương trình đại học North Alabama

Học phí chương trình Đại học North Alabam, Hoa Kỳ được đóng theo học kỳ với số tiền được tính bằng học phí/tín chỉ nhân với tổng số tín chỉ đăng ký trong học kỳ đó.

Mỗi năm học chính thức tại SaigonTech được chia thành 3 học kỳ: mùa Thu, mùa Xuân, mùa Hè.

Mỗi năm học chính thức (9 tháng) tại UNA được chia thành 2 học kì: mùa Thu và Mùa Xuân.

Lưu ý:

1. Tổng chi phí thực đóng của chương trình tiếng Anh căn cứ vào kết quả xếp lớp tiếng Anh của thí sinh.

2. Học phí được tính dựa trên số tín chỉ sinh viên phải đăng kí để duy trì VISA dạng F-1 hoặc J-1. Học phí sẽ thay đổi nếu học sinh đăng kí nhiều hơn số tín chỉ trên.

3. Kí Túc Xá và Suất Ăn được tính theo loại phòng kí túc xá và suất ăn giá thấp nhất. Chi phí ăn ở sẽ thay đổi nếu sinh viên lựa chọn loại phòng kí túc xá và loại suất ăn giá cao hơn, hoặc nếu sinh viên chọn sống bên ngoài trường.

4. Sinh viên đại học năm thứ nhất, hoặc sinh viên đại học chuyển tiếp có ít hơn 24 tín chỉ bắt buộc phải ở kí túc xá và đăng kí suất ăn của trường trong năm đầu tiên.

5. Sinh viên nhập học mùa Thu (tháng 8) sẽ kí hợp đồng với ký túc xá 9 tháng. Sinh viên nhập học mùa Xuân (tháng 1) sẽ kí hợp đồng 5 tháng.

6. Phí khám sức khỏe $50 (một lần duy nhất); sách vở và dụng cụ học tập ước tính $800/học kì.