HƯỚNG DẪN THÊM/HỦY/ĐỔI LỚP HỌC KỲ THU 2017

HƯỚNG DẪN THÊM/HỦY/ĐỔI LỚP – HỌC KỲ THU 2017

vvv

Hạn chót thêm/đổi lớp: 16:30 9/10/2017

Hạn chót hủy lớp: 11:30 28/10/2017

 

Lưu ý: Từ ngày 25 – 27/09, các dịch vụ hỗ trợ trực tiếp bị hạn chế. Sinh viên vui lòng gởi email đến registrar@saigontech.edu.vn hoặc aasoffice@saigontech.edu.vn để được hỗ trợ. Phản hồi sẽ nhận được trong vòng 24 giờ hoặc sớm hơn nếu có thể.

 

Các em sinh viên thân mến

 

Các em đọc kỹ và làm theo hướng dẫn dưới đây để có thể thêm/hủy/đổi lớp trong học kỳ MÙA THU 2017.

 

Từ ngày 26/09/2017 đến 28/10/2017 (ngày cuối cùng hủy môn học mà không bị lưu kết quả trong bảng điểm), các em nộp phiếu yêu cầu (áp dụng cho tất cả các môn học) để thực hiện việc thêm/hủy/đổi lớp: 

 

Thực hiện đúng các bước sau để sử dụng dịch vụ này:

1. Đối với các môn AAS và các môn Nâng cao kỹ năng

a)   Lấy phiếu yêu cầu từ Văn phòng AAS (R.606) hoặc Phòng Đào Tạo (R.B06), điền vào Phiếu yêu cầu và nộp cho Văn phòng AAS để được xem xét.

b)   Nếu yêu cầu được chấp thuận, sinh viên đóng 46,000VND cho Phòng Kế Toán (R.B06) - cô Nhàn nhanbtt@saigontech.edu.vn.

c)   Nộp phiếu yêu cầu cho Văn phòng AAS để thực hiện việc thêm/hủy/đổi lớp.

2. Đối với các môn ESL

a)   Lấy phiếu yêu cầu từ Phòng Đào Tạo (R.B06), điền vào Phiếu yêu cầu và nộp cho các Thầy/Cô để được xem xét.

b)   Nếu yêu cầu được chấp thuận, sinh viên đóng 46,000VND cho Phòng Kế Toán (R.B06) - cô Nhàn nhanbtt@saigontech.edu.vn.

c)   Nộp phiếu yêu cầu cho Phòng Đào Tạo để thực hiện việc thêm/hủy/đổi lớp.

 

Lưu ý: Phí thay đổi lớp 46,000VND chỉ áp dụng cho các môn học trong cùng một chương trình (AAS/ESL/Enrichment-course), nếu các lớp thay đổi không thuộc cùng một chương trình, sinh viên sẽ phải đóng 46,000VND cho mỗi lần thêm/hủy/đổi lớp.

 

Trong quá trình đăng ký môn học và yêu cầu thêm/hủy/đổi lớp, nếu gặp trở ngại do những lỗi kỹ thuật, sinh viên có thể liên hệ 0932 172 334 hoặc email oms@saigontech.edu.vn để được hỗ trợ.

 

Thông báo này có thể truy cập tại:

http://www.saigontech.edu.vn/huong-dan-them-huy-doi-lop-hoc-ky-he-2017.html