HƯỚNG DẪN THỰC TẬP

Tại SaigonTech, mỗi chương trình chuyên ngành đều bao gồm một môn học gọi là “capstone”, tạm dịch là môn trọng tâm. Môn học là những hoạt động nghề nghiệp thực tế có liên quan đến chuyên ngành lựa chọn của sinh viên, có sự thoả thuận của trường, người tuyển dụng và sinh viên.

Sinh viên sẽ có cơ hội kết hợp kiến thức học trên lớp và kinh nghiệm làm việc, dưới sự giám sát của nhà trường và người tuyển dụng. Môn học có bao gồm giờ lên lớp.

Đây là cơ hội giúp sinh viên áp dụng những kiến thức được học ở trường vào công việc thực tế. Đây cũng là cơ hội để sinh viên có thể làm việc bán thời gian trong lĩnh vực liên quan đến nghề nghiệp mong muốn của mình.

Tải về bộ file icon doc tài liệu hướng dẫn thực tập

 

Các phiếu điền thực tập

 1.   Cooperative Education Student Application.doc 
 2.   Cooperative Education Training Plan.doc
 3.   Cooperative Work Experience Agreement.doc
 4.   Coop Info and Working Schedule.doc
 5.   Seminar Report Form.doc
 6.   Weekly Journal.xls
 7.   Student Performance Evaluation Form.doc
 8.   Coop Site Evaluation Form.doc