Liên hệ

Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi tại địa chỉ:

Tòa nhà SaigonTech, Lô 14, Công viên Phần mềm Quang Trung, Quận 12, Tp.HCM, Việt Nam

09 150 150 88 - 028 37 155 035 - info@saigontech.edu.vn

Phòng tuyển sinh và phục vụ sinh viên – SaigonTech

028 37 155 033

senlt@saigontech.edu.vn

Phòng Đào tạo – SaigonTech

Huỳnh Kim Thủy Tiên

028 37 155 033

tienhkt@saigontech.edu.vn

Văn phòng thực tập – SaigonTech

Chị Phạm Nguyễn Ngọc Phương

028 37 155 033

phuongpnn@saigontech.edu.vn

Hoặc điền thông tin và gửi cho chúng tôi theo mẫu sau, Chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn trong thời gian sớm nhất.