THỜI KHÓA BIỂU/BẢNG ĐIỂM

Sinh viên tải file để cập nhật thông tin về thời khóa biểu học kỳ mùa hè 2017.

Nhấn vào để xem file icon xls Thời khóa biểu các môn học AAS Học Kỳ Mùa Xuân 2018.

Nhấn vào để xem file icon xls Thời khóa biểu các môn học ESL Học Kỳ Mùa Xuân 2018.