Thông tin học tập

HƯỚNG DẪN THÊM/HỦY/ĐỔI LỚP - HỌC KỲ XUÂN 2019

Từ ngày 02/01/2019 đến 26/01/2019 (ngày cuối cùng hủy môn học mà không bị lưu kết quả trong bảng điểm), các em nộp phiếu yêu cầu (áp dụng cho tất cả các môn học) để thực hiện việc thêm/hủy/đổi lớp: 

Lịch học AAS khóa mùa Xuân 2019

Lịch học AAS khóa mùa Xuân 2019

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC TRỰC TUYẾN Học kỳ: MÙA XUÂN 2019

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC TRỰC TUYẾN Học kỳ: MÙA XUÂN 2019 (07/01/2019 – 15/05/2019)

HƯỚNG DẪN THÊM/HỦY/ĐỔI LỚP: HỌC KỲ THU 2018

HƯỚNG DẪN THÊM/HỦY/ĐỔI LỚP – HỌC KỲ THU 2018 Hạn chót thêm/đổi lớp: 16:30 24/9/2018 Hạn chót hủy lớp: 11:30 13/10/2018

Lịch học AAS khóa mùa Thu 2018

Lịch học AAS khóa mùa Thu 2018

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC TRỰC TUYẾN Học kỳ: MÙA Thu 2018

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC TRỰC TUYẾN Học kỳ: MÙA THU 2018 (17/9/2018 – 22/12/2018)

HƯỚNG DẪN THÊM/HỦY/ĐỔI LỚP HỌC KỲ HÈ 2018

HƯỚNG DẪN THÊM/HỦY/ĐỔI LỚP – HỌC KỲ HÈ 2018 Hạn chót thêm/đổi lớp: 16:30 18/06/2018 Hạn chót hủy lớp: 11:30 30/06/2018

Lịch học AAS khóa mùa Hè 2018

Lịch học AAS khóa mùa Hè 2018

CƠ HỘI NHẬN ĐƯỢC HỌC BỔNG ĐẠI HỌC MỸ TRỊ GIÁ ĐẾN 400 TRIỆU ĐỒNG

Trường SaigonTech, Houston Community College campus tại Việt Nam hỗ trợ học bổng lên đến 400 triệu đồng, giúp giảm bớt áp lực kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên có cơ hội tiếp cận với nền giáo dục Hoa Kỳ tiên tiến hàng đầu thế giới.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC TRỰC TUYẾN Học kỳ: MÙA HÈ 2018 (11/06/2018 . 01/09/2018)

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC TRỰC TUYẾN Học kỳ: MÙA HÈ 2018 (11/06/2018 – 01/09/2018) Thời gian đăng ký 8:00 Thứ bảy, 02/06/2018 – 20:00 Thứ hai, 04/06/2018