Thông tin học tập

HƯỚNG DẪN THỰC TẬP

Hướng dẫn Thực tập

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC TRỰC TUYẾN Học kỳ: MÙA HÈ 2018 (11/06/2018 . 01/09/2018)

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC TRỰC TUYẾN Học kỳ: MÙA HÈ 2018 (11/06/2018 – 01/09/2018) Thời gian đăng ký 8:00 Thứ bảy, 02/06/2018 – 20:00 Thứ hai, 04/06/2018

HƯỚNG DẪN THÊM/HỦY/ĐỔI LỚP . HỌC KỲ HÈ 2018

HƯỚNG DẪN THÊM/HỦY/ĐỔI LỚP – HỌC KỲ HÈ 20180 Hạn chót thêm/đổi lớp: 16:30 18/06/2018 Hạn chót hủy lớp: 11:30 30/06/2018

Lịch học ESL khóa mùa Xuân 2018

Lịch học chương trình ESL khóa mùa Xuân 2018

THỜI KHÓA BIỂU/BẢNG ĐIỂM

Sinh viên tải file để cập nhật thông tin về thời khóa biểu học kỳ mùa hè 2017.

HƯỚNG DẪN THÊM/HỦY/ĐỔI LỚP-HỌC KỲ XUÂN 2018

HƯỚNG DẪN THÊM/HỦY/ĐỔI LỚP – HỌC KỲ XUÂN 2018 Hạn chót thêm/đổi lớp: 16:30 29/01/2018 Hạn chót hủy lớp: 11:30 10/03/2018

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC TRỰC TUYẾN Học kỳ: MÙA XUÂN 2018 (22/01/2018_30/05/2018)

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC TRỰC TUYẾN Học kỳ: MÙA XUÂN 2018 (22/01/2018 – 30/05/2018) Thời gian đăng ký 8:00 Thứ bảy, 13/01/2018 – 20:00 Thứ hai, 15/01/2018

CHỦ ĐỘNG LỰA CHỌN LỘ TRÌNH PHÙ HỢP

Hợp tác quốc tế giữa trường SaigonTech với Đại học Cộng Đồng Houston, Hoa Kỳ và Đại học North Alabama (UNA), Hoa Kỳ mở ra lộ trình học tập linh hoạt, phù hợp với định hướng lâu dài và khả năng tài chính của từng sinh viên.

Lịch học ESL khóa mùa Thu 2017

Lịch học chương trình ESL khóa mùa Thu 2017

Lịch học ESL khóa mùa Hè 2017

Lịch học chương trình ESL khóa mùa Hè 2017