Thông tin học tập

THỜI KHÓA BIỂU/BẢNG ĐIỂM

Sinh viên tải file để cập nhật thông tin về thời khóa biểu học kỳ mùa hè 2017.

Lịch học ESL khóa mùa Hè 2017

Lịch học chương trình ESL khóa mùa Hè 2017

LỊCH HỌC ESL 2017 - 2018

LỊCH HỌC ESL 2017 - 2018

Lịch học AAS khóa mùa Hè 2017

Lịch học chương trình AAS khóa mùa Hè 2017

HƯỚNG DẪN THÊM/HỦY/ĐỔI LỚP HỌC KỲ HÈ 2017

HƯỚNG DẪN THÊM/HỦY/ĐỔI LỚP – HỌC KỲ HÈ 2017 Hạn chót thêm/đổi lớp: 16:30 19/06/2017 Hạn chót hủy lớp: 11:30 08/07/2017

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC TRỰC TUYẾN MÙA HÈ 2017

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC TRỰC TUYẾN Học kỳ: MÙA HÈ 2017 (12/06/2017 – 18/09/2017)

HƯỚNG DẪN THỰC TẬP

Hướng dẫn Thực tập

HỦY/ĐỔI/THÊM MÔN HỌC MÙA XUÂN 2017

Các em sinh viên thân mến. Các em đọc kỹ và làm theo hướng dẫn dưới đây để có thể thêm/hủy/đổi lớp trong học kỳ MÙA XUÂN 2017.

Hướng dẫn đăng ký môn học trực tuyến mùa Xuân 2017

Hướng dẫn đăng ký môn học trực tuyến mùa Xuân 2017 (09/01/2017 – 17/05/2017)

LỊCH HỌC GE 2016 - 2017

Lịch học GE 2016 - 2017