Thông tin học tập

CHỦ ĐỘNG LỰA CHỌN LỘ TRÌNH PHÙ HỢP

Hợp tác quốc tế giữa trường SaigonTech với Đại học Cộng Đồng Houston, Hoa Kỳ và Đại học North Alabama (UNA), Hoa Kỳ mở ra lộ trình học tập linh hoạt, phù hợp với định hướng lâu dài và khả năng tài chính của từng sinh viên.

Lịch học ESL khóa mùa Thu 2017

Lịch học chương trình ESL khóa mùa Thu 2017

Lịch học AAS Mùa Thu 2017 (2/10/2017 - 8/1/2018)

Lịch học AAS Mùa Thu 2017 (2/10/2017 - 8/1/2018)

HƯỚNG DẪN THÊM/HỦY/ĐỔI LỚP HỌC KỲ THU 2017

HƯỚNG DẪN THÊM/HỦY/ĐỔI LỚP – HỌC KỲ THU 2017, Hạn chót thêm/đổi lớp: 16:30 9/10/2017, Hạn chót hủy lớp: 11:30 28/10/2017

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC TRỰC TUYẾN MÙA THU 2017

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC TRỰC TUYẾN MÙA THU 2017 Học kỳ: MÙA THU 2017 (2/10/2017 – 6/1/2018)

HƯỚNG DẪN THỰC TẬP

Hướng dẫn Thực tập

THỜI KHÓA BIỂU/BẢNG ĐIỂM

Sinh viên tải file để cập nhật thông tin về thời khóa biểu học kỳ mùa hè 2017.

Lịch học ESL khóa mùa Hè 2017

Lịch học chương trình ESL khóa mùa Hè 2017

LỊCH HỌC ESL 2017 - 2018

LỊCH HỌC ESL 2017 - 2018

Lịch học AAS khóa mùa Hè 2017

Lịch học chương trình AAS khóa mùa Hè 2017