Thông tin học tập

HƯỚNG DẪN THÊM/HỦY/ĐỔI LỚP - HỌC KỲ XUÂN 2019

Từ ngày 02/01/2019 đến 26/01/2019 (ngày cuối cùng hủy môn học mà không bị lưu kết quả trong bảng điểm), các em nộp phiếu yêu cầu (áp dụng cho tất cả các môn học) để thực hiện việc thêm/hủy/đổi lớp: 

THÔNG TIN CHUNG

Thông tin chung

Lịch học AAS khóa mùa Xuân 2017

Lịch học chương trình AAS khóa mùa Xuân 2017

CƠ HỘI NHẬN ĐƯỢC HỌC BỔNG ĐẠI HỌC MỸ TRỊ GIÁ ĐẾN 400 TRIỆU ĐỒNG

Trường SaigonTech, Houston Community College campus tại Việt Nam hỗ trợ học bổng lên đến 400 triệu đồng, giúp giảm bớt áp lực kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên có cơ hội tiếp cận với nền giáo dục Hoa Kỳ tiên tiến hàng đầu thế giới.

HƯỚNG DẪN THỰC TẬP

Hướng dẫn Thực tập

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC TRỰC TUYẾN Học kỳ: MÙA HÈ 2018 (11/06/2018 . 01/09/2018)

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC TRỰC TUYẾN Học kỳ: MÙA HÈ 2018 (11/06/2018 – 01/09/2018) Thời gian đăng ký 8:00 Thứ bảy, 02/06/2018 – 20:00 Thứ hai, 04/06/2018

Lịch học ESL khóa mùa Xuân 2018

Lịch học chương trình ESL khóa mùa Xuân 2018

THỜI KHÓA BIỂU/BẢNG ĐIỂM

Sinh viên tải file để cập nhật thông tin về thời khóa biểu học kỳ mùa hè 2017.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC TRỰC TUYẾN Học kỳ: MÙA XUÂN 2018 (22/01/2018_30/05/2018)

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC TRỰC TUYẾN Học kỳ: MÙA XUÂN 2018 (22/01/2018 – 30/05/2018) Thời gian đăng ký 8:00 Thứ bảy, 13/01/2018 – 20:00 Thứ hai, 15/01/2018

CHỦ ĐỘNG LỰA CHỌN LỘ TRÌNH PHÙ HỢP

Hợp tác quốc tế giữa trường SaigonTech với Đại học Cộng Đồng Houston, Hoa Kỳ và Đại học North Alabama (UNA), Hoa Kỳ mở ra lộ trình học tập linh hoạt, phù hợp với định hướng lâu dài và khả năng tài chính của từng sinh viên.