Thông tin học tập

THÔNG TIN CHUNG

Thông tin chung

Lịch học AAS khóa mùa Xuân 2017

Lịch học chương trình AAS khóa mùa Xuân 2017

CƠ HỘI NHẬN ĐƯỢC HỌC BỔNG ĐẠI HỌC MỸ TRỊ GIÁ ĐẾN 400 TRIỆU ĐỒNG

Trường SaigonTech, Houston Community College campus tại Việt Nam hỗ trợ học bổng lên đến 400 triệu đồng, giúp giảm bớt áp lực kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên có cơ hội tiếp cận với nền giáo dục Hoa Kỳ tiên tiến hàng đầu thế giới.

HƯỚNG DẪN THỰC TẬP

Hướng dẫn Thực tập

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC TRỰC TUYẾN Học kỳ: MÙA HÈ 2018 (11/06/2018 . 01/09/2018)

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC TRỰC TUYẾN Học kỳ: MÙA HÈ 2018 (11/06/2018 – 01/09/2018) Thời gian đăng ký 8:00 Thứ bảy, 02/06/2018 – 20:00 Thứ hai, 04/06/2018

HƯỚNG DẪN THÊM/HỦY/ĐỔI LỚP . HỌC KỲ HÈ 2018

HƯỚNG DẪN THÊM/HỦY/ĐỔI LỚP – HỌC KỲ HÈ 20180 Hạn chót thêm/đổi lớp: 16:30 18/06/2018 Hạn chót hủy lớp: 11:30 30/06/2018

Lịch học ESL khóa mùa Xuân 2018

Lịch học chương trình ESL khóa mùa Xuân 2018

THỜI KHÓA BIỂU/BẢNG ĐIỂM

Sinh viên tải file để cập nhật thông tin về thời khóa biểu học kỳ mùa hè 2017.

HƯỚNG DẪN THÊM/HỦY/ĐỔI LỚP-HỌC KỲ XUÂN 2018

HƯỚNG DẪN THÊM/HỦY/ĐỔI LỚP – HỌC KỲ XUÂN 2018 Hạn chót thêm/đổi lớp: 16:30 29/01/2018 Hạn chót hủy lớp: 11:30 10/03/2018

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC TRỰC TUYẾN Học kỳ: MÙA XUÂN 2018 (22/01/2018_30/05/2018)

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC TRỰC TUYẾN Học kỳ: MÙA XUÂN 2018 (22/01/2018 – 30/05/2018) Thời gian đăng ký 8:00 Thứ bảy, 13/01/2018 – 20:00 Thứ hai, 15/01/2018