Tuần lễ dự giờ của chương trình AAS trước kì thi giữa kỳ

22.10.2019

Sáng nay, ngày 21/10/2019, 2 buổi dự giờ lớp Lập trình cơ bản 1 (PF1) và Lập trình cơ bản 2 (PF2) của các giảng viên khoa Công nghệ thông tin (IT) đã khởi đầu tuần lễ dự giờ của chương trình AAS học kỳ mùa Thu 2019.. 

Đây là hoạt động được tổ chức hàng năm cho 2 học kỳ mùa Xuân và mùa Thu với mục đích chính là để các giảng viên đóng góp ý kiến, cùng nhau cải thiện việc giảng dạy. Trong tuần này, toàn bộ các giờ học của chương trình AAS đối với cả 3 khoa: Công nghệ thông tin, Kinh doanh - Quản lý và khoa Đại cương đều được các giảng viên trong khoa dự giờ chéo. Sau mỗi buổi, giảng viên dự giờ sẽ có 1 phiếu đánh giá tổng quát để đánh giá về cách tổ chức lớp học, kỹ năng giảng dạy, nội dung tiết học, không khí lớp học,... của giảng viên giảng dạy để từ đó các giảng viên nghe được ý kiến, nhận xét của đồng nghiệp để cải thiện việc dạy tốt hơn. 

Nhận xét về 2 buổi dự giờ sáng nay, thầy Trương Minh Fi - Giảng viên khoa CNTT cho biết: “Giảng viên của 2 lớp đều có kỹ năng tốt, khuyến khích sinh viên phát biểu, còn sinh viên thì tập trung và tích cực tham gia vào bài giảng làm cho không khí lớp học thêm hào hứng.”

Sau 2 buổi dự giờ sáng nay, các buổi dự giờ khác sẽ tiếp tục diễn ra và kéo dài tới hết tuần này.