BẰNG TỐT NGHIỆP

Sau Khi hoàn tất chương trình đào tạo tại SaigonTech, sinh viên sẽ được cấp bằng tốt nghiệp của trường Đại học Cộng đồng Houston (ĐHCĐ Houston), Texas, Hoa Kỳ. Hoàn toàn không có sự khác biệt về bằng cấp giữa sinh viên theo học tại SaigonTech và sinh viên học tại Houston bởi bằng tốt nghiệp do ĐHCĐ Houston phát hành và được gửi từ Hoa Kỳ về Việt Nam khi sinh viên đăng ký nhận bằng. Tên của sinh viên tốt nghiệp tại SaigonTech sẽ được lưu vào niên giám tốt nghiệp của ĐHCĐ Houston và được quản lý bởi Bộ Giáo dục bang Texas, Hoa Kỳ.

Bìa ngoài và mặt trong của bằng

Certificate

Certificate

Con dấu của trường ĐHCĐ Houston được in trang trọng trên bìa và mặt trong bằng tốt nghiệp cùng chữ ký của Chủ tịch và Hiệu trường nhà trường. 

Certificate

Certificate

Tiến sĩ Mary Spangler, nguyên hiệu trưởng của Đại học Cộng đồng Houston, phát biểu: "không có sự khác biệt giữa sinh viên của HCC tại Hoa Kỳ và sinh viên của HCC tại SaigonTech."

*Hình ảnh bằng tốt nghiệp mẫu là bằng của cựu sinh viên Nguyễn Cẩm Tú Anh, tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, năm 2014.

XEM THÊM:

CHƯƠNG TRÌNH HỌC