CHƯƠNG TRÌNH HỌC

KHỞI ĐẦU DU HỌC HOA KỲ CÙNG SAIGONTECH

Hãy bắt đầu giấc mơ Du học Hoa kỳ ngay hôm nay cùng SaigonTech với lộ trình linh hoạt và tiết kiệm, phù hợp với khả năng của từng sinh viên. Bằng Cử nhân do trường Đại học Chính quy của Hoa Kỳ cấp, được Bộ Giáo dục Hoa Kỳ công nhận và có giá trị toàn cầu.
SaigonTech đào tạo các nhóm ngành phổ biến với nhu cầu nhân sự rất lớn gồm Công nghệ thông tin, Công nghệ Kỹ thuật Điện tử và Kinh doanh – Quản lý.
Chương trình giảng dạy của Hoa Kỳ được kết hợp giữa lý thuyết và ứng dụng thực tiễn. Cùng với chuyến thực tập thực tế ở nước ngoài từ 3 - 6 tháng, sinh viên càng tự tin với kiến thức và kinh nghiệm có được để sẵn sàng làm việc trong môi trường quốc tế ngay khi tốt nghiệp.
Các chương trình đào tạo linh hoạt tại SaigonTech:

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC CỘNG ĐỒNG HOUSTON, HOA KỲ

Để được tư vấn cụ thể về chương trình học tại SaigonTech vui lòng gọi: 028 3715 5033 hoặc gửi thư về địa chỉ email: info@saigontech.edu.vn