1. Quy Trình Nhập Học

Admission Procedure

2. Hồ Sơ Nhập Học

Khi đến trường đăng ký, thí sinh nộp các giấy tờ theo danh sách sau đây:
(Để dự tuyển thí sinh nộp bản photo (không cần sao y bản chính) các giấy tờ và bằng cấp. Sau khi trúng tuyển, để nhập học thí sinh nộp bản có sao y bảnh chính các giấy tờ và bằng cấp.)

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT

 1. Đơn xin nhập học (theo mẫu)
 2. Bằng tốt nghiệp THPT (Hoặc giấy CNTN tạm thời)
 3. Học bạ THPT
 4. Giấy khai sinh
 5. Hộ khẩu
 6. Giấy chứng minh nhân dân
 7. Giấy khám sức khỏe
 8. Ảnh 3x4 (4 ảnh)

Thí sinh đã tốt nghiệp hoặc đang học Đại học, Cao đẳng

 1. Đơn xin nhập học (theo mẫu)
 2. Giấy chứng nhận của trường đang học, hoặc Bằng tốt nghiệp Đại học; Cao đẳng
 3. Bảng điểm Đại học; Cao đẳng
 4. Giấy khai sinh
 5. Hộ khẩu
 6. Giấy chứng minh nhân dân
 7. Giấy khám sức khỏe
 8. Ảnh 3x4 (4 ảnh)

3. Đăng ký nhập học

SaigonTech Online Enrollment Registration