Giảng viên Chương trình AAS

Pham Tan Anh image

Phạm Tấn Anh

Đại học Tarlac, Philippines. Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh.
Đại học Nam Columbia, Hoa Kỳ. Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh

Giảng viên: Bán thời gian từ 2010

Email: pttrans@pttrans.com.vn

website: https://www.saigontech.edu.vn/faculty/AnhPT

Pham Van Binh image

Phạm Văn Bình

Đại học Nam Columbia. Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Giảng viên: Bán thời gian từ 2012

Email: binhbentre@yahoo.com

website: https://www.saigontech.edu.vn/faculty/BinhPV

Le Van Can image

Lê Văn Cần

Đại học Nam Columbia, USA. Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh

Giảng viên: Bán thời gian từ 2010

Email: vancan_le@yahoo.co.uk

website: https://www.saigontech.edu.vn/faculty/CanLV

Tran Thanh Dan image

Trần Thanh Đàn

Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP. HCM, Việt Nam. Kỹ sư Công nghệ Thông tin

Giảng viên: Toàn thời gian từ 2004

Email: dantt@saigontech.edu.vn

website: https://www.saigontech.edu.vn/faculty/DanTT

Truong Minh Fi image

Trương Minh Fi

Đại học Ngoại ngữ Tin học TPHCM (HUFLIT). Cử nhân Khoa học (Công nghệ Thông tin)

Giảng viên: Toàn thời gian từ 2007

Email: fitm@saigontech.edu.vn

website: https://www.saigontech.edu.vn/faculty/FiTM

Jordan Hillman image

Jordan Hillman

Đại học Loyola, New Orleans. Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.

Giảng viên: Bán thời gian từ 2018

Email:

website: https://www.saigontech.edu.vn/faculty/Jordan

Nguyen Thai Hung image

Nguyễn Thái Hùng

ĐH Bách Khoa Tp.HCM. Cử nhân Khoa học Máy tí­nh. Chứng chỉ MCSE, CCSP, OCA, LPI, và ITIL

Giảng viên: Bán thời gian từ 2005

Email: hungnt@saigontech.edu.vn

website: https://www.saigontech.edu.vn/faculty/HungNT

Pham Van Kien image

Phạm Văn Kiên

Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh. Đại học Á châu, Đài Loan

Giảng viên: Toàn thời gian từ 2016

Email: kienpv@saigontech.edu.vn

website: https://www.saigontech.edu.vn/faculty/KienPV

Nguyen Tran Le image

Nguyễn Trần Lê

Đại học London Metropolitan. Thạc sĩ Kinh tế

Giảng viên: Toàn thời gian từ 2020

Email: lent@saigontech.edu.vn

website: https://www.saigontech.edu.vn/faculty/LeNT

Ha Thanh Liem image

Hà Thanh Liêm

Đại học Khoa học Tự nhiên TP. HCM. Cử nhân Khoa học (Công nghệ Thông tin)
Đại học Công nghệ Thông tin TP.HCM. Thạc Sĩ Khoa học (Khoa học Máy tính)

Giảng viên: Toàn thời gian từ 2001

Email: liemht@saigontech.edu.vn

website: https://www.saigontech.edu.vn/faculty/LiemHT

Nguyen Tran Cam Linh image

Nguyễn Trần Cẩm Linh

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Đại học Nam Đài Loan, Đài Loan.

Giảng viên: Bán thời gian từ 2017

Email: clinhou@gmail.com

website: https://www.saigontech.edu.vn/faculty/LinhNTC/

Vu Luyen image

Vũ Luyện

Đại học Ohio University. Thạc sĩ

Giảng viên: Bán thời gian từ 2012

Email: luyenv@saigontech.edu.vn

website: https://www.saigontech.edu.vn/faculty/LuyenV

Hoang Thi Bui Minh image

Hoàng Thị Bùi Minh

Đại học Sheffield Hallam, Anh Quốc. Thạc sĩ Marketing Quốc tế

Giảng viên: Bán thời gian từ 2018

Email: minhhtb@saigontech.edu.vn

website: https://www.saigontech.edu.vn/faculty/MinhHTB

Huynh Thi Kieu Ngan image

Huỳnh Thị Kiều Ngân

Đại học Torrens, Australia. Thạc sĩ Kế toán Chuyên nghiệp

Giảng viên: Toàn thời gian từ 2020

Email: nganhtk@saigontech.edu.vn

website: https://www.saigontech.edu.vn/faculty/NganHTK

Dao Gia Phuc image

Đào Gia Phúc

Đại học Lausanne, Thụy Sĩ. Thạc sĩ Luật

Giảng viên: Bán thời gian từ 2018

Email: phucdg@saigontech.edu.vn

website: https://www.saigontech.edu.vn/faculty/PhucDG

Nguyen Thi Phuong image

Nguyễn Thị Phượng

Đại học Gloucestershire. Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Giảng viên: Bán thời gian từ 2020

Email:

website: https://www.saigontech.edu.vn/faculty/PhuongNT

Dinh Thanh Son image

Đinh Thanh Sơn

Học Viện Công nghệ Bưu Chí­nh Viễn Thông. Thạc sĩ Khoa học máy tí­nh

Giảng viên: Toàn thời gian từ 2005

Email: sondt@saigontech.edu.vn

website: https://www.saigontech.edu.vn/faculty/SonDT

Nguyen Hai Son image

Nguyễn Hải Sơn

Đại học Nông Lâm Tp.HCM. Cử nhân Khoa học (Khoa học máy tính)

Giảng viên: Toàn thời gian từ 2011

Email: sonnh@saigontech.edu.vn

website: https://www.saigontech.edu.vn/faculty/SonNH

Nguyen Ngoc Dan Thanh image

Nguyễn Ngọc Đan Thanh

Đại học Assumption Thái Lan. Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.

Giảng viên: Bán thời gian từ 2018

Email: thanh.nnd@ou.edu.vn

website: https://www.saigontech.edu.vn/faculty/ThanhNND

Nguyen Thi Anh Thu image

Nguyễn Thị Anh Thư

Đại học Kinh tế TPHCM. Tiến sĩ
Ohio University (Hoa Kỳ). Thạc sĩ
Đại học Bách khoa TPHCM. Thạc sĩ
Moscow University (Liên Xô). Thạc sĩ
Moscow University (Liên Xô). Kỹ sư

Giảng viên: Toàn thời gian từ 2001

Email: anhthu@saigontech.edu.vn

website: https://www.saigontech.edu.vn/faculty/ThuNTA

Nguyễn Đức Tiến

Đại học RMIT Việt Nam, Thạc sĩ Kỹ thuật

Giảng viên: Toàn thời gian từ 2015

Email: tiennd@saigontech.edu.vn

website: https://www.saigontech.edu.vn/faculty/TienND

Le Minh Trung image

Lê Minh Trung

Tiến sĩ Trí tuệ Nhân tạo, Đại học Kỹ thuật Prague, Cộng Hòa Séc.
Kỹ sư Toán, Đại học Kỹ thuật Prague, Cộng Hòa Séc

Giảng viên: Toàn thời gian từ 2002

Email: trunglm@saigontech.edu.vn

website: https://www.saigontech.edu.vn/faculty/TrungLM

Tran Kim Tuong Vi image

Trần Kim Tường Vi

Đại học Victoria, Australia. Thạc sĩ Kinh doanh chuyên ngành Kế toán

Giảng viên: Toàn thời gian từ 2020

Email: vitkt@saigontech.edu.vn

website: https://www.saigontech.edu.vn/faculty/ViTKT