Học bổng - Khen thưởng

TIÊU CHÍ XÉT KHEN THƯỞNG DÀNH CHO SINH VIÊN SAIGONTECH

Với mong muốn cổ vũ, động viên tinh thần học tập cũng như khuyến khích sinh viên năng động hơn trong việc tham gia các hoạt động ngoại khóa, Ban Giám hiệu Trường SaigonTech sẽ tổ chức bình xét và khen thưởng các sinh viên có thành tích tốt trong mỗi học kỳ

HỌC BỔNG & HỖ TRỢ NHẬP HỌC

Hãy tự tin đăng ký chương trình học bổng SaigonTech! Chúng tôi rất vinh dự mang lại cho bạn cơ hội hưởng thụ nền giáo dục tiên tiến của Hoa Kỳ, đưa bạn đến thành công trong sự nghiệp và góp phần phát triển xã hội.