Học phí chương trình đại học North Alabama

Học phí chương trình Đại học North Alabam, Hoa Kỳ được đóng theo học kỳ với số tiền được tính bằng học phí/tín chỉ nhân với tổng số tín chỉ đăng ký trong học kỳ đó.

Mỗi năm học chính thức tại Đại học North Alabam được chia thành 3 học kỳ: mùa Thu, mùa Xuân, mùa Hè.

 

BẢNG KÊ CHI PHÍ

TẠI TRƯỜNG SAIGONTECH, VIỆT NAM

Tổng học phí chương trình tiếng Anh
(Chi phí thực đóng căn cứ vào kết quả xếp lớp tiếng Anh)
$3,000

Tổng học phí chuyên ngành 2 năm ($217/ tín chỉ)

$8,000

 

 

TẠI ĐẠI HỌC NORTH ALABAMA

Tổng học phí & phụ phí mỗi năm học
(Chi phí thực đóng căn cứ vào kết quả xếp lớp tiếng Anh)

$20,220
(24 tín chỉ/ năm học)

Chi phí ăn ở mỗi năm học
(Bao gồm ký túc xá và trang thiết bị)

$6,760

 

 

HỌC PHÍ ÁP DỤNG DÀNH RIÊNG CHO SINH VIÊN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG SAIGONTECH

Tổng học phí & phụ phí mỗi năm học
(Chi phí thực đóng căn cứ vào kết quả xếp lớp tiếng Anh)

$16,980
(24 tín chỉ/ năm học)

Chi phí ăn ở mỗi năm học
(Bao gồm ký túc xá và trang thiết bị)

Miễn giảm 100%

 

Ghi chú cho chương trình Đại học tại Hoa Kỳ:

  1. Học phí được tính dựa trên số tín chỉ sinh viên phải đăng ký để duy trì VISA dạng F-1 hoặc J-1. Học phí sẽ thay đổi nếu học sinh đăng ký nhiều hơn số tín chỉ trên.
  2. Ký túc xá được tính theo loại phòng ký túc xá thấp nhất. Chi phí ký túc xá sẽ thay đổi nếu sinh viên lựa chọn loại phòng ký túc xá cao hơn, hoặc nếu sinh viên chọn sống ngoài trường.
  3. Sinh viên đại học năm thứ nhất hoặc sinh viên đại học chuyển tiếp có ít hơn 24 tín chỉ bắt buộc phải ở ký túc xá và xuất ăn của trường trong năm đầu tiên.
  4. Sinh viên nhập học mùa Thu (tháng 8) sẽ ký hợp đồng ký túc xá 9 tháng. Sinh viên nhập học mùa Xuân (tháng 1) sẽ ký hợp đồng 5 tháng.

Mỗi năm học chính thức (9 tháng) được chia thành 2 học kỳ. Mỗi học kỳ kéo dài 4 tháng:

          Tổng số tín chỉ để tốt nghiệp hệ Đại học: 120-128 tín chỉ.

Lịch khai giảng dự kiến:

          Học kỳ mùa Xuân (Tháng 1)

          Học kỳ mùa Hè (Tháng 6)

          Học kỳ mùa Thu (Tháng 9)

 

***Bảng học phí trên áp dung cho năm học 2020-2021