HỌC PHÍ

SaigonTech tự hào mang đến cho bạn những giá trị tốt nhất của nền giáo dục Mỹ với phương án tài chính tối ưu.

Học tập tại SaigonTech,bạn được thụ hưởng một chương trình đào tạo toàn diện của Hoa Kỳ, với mức chi phí tiết kiệm đến 60% so với du học Mỹ trực tiếp.

HỌC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH HỌC THUẬT (ESL)

CẤP ĐỘ

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY

THỜI GIAN HỌC

HỌC PHÍ

1

Đặt trong tâm vào khả năng nghe, nói và viết

Chú trọng phát âm và hình thành kỹ năng giao tiếp

4 tháng
(215 giờ học)

500 USD

2

4 tháng
(215 giờ học)

500 USD

3

Bước đầu tiếp cận các kỹ năng học thuật đọc, ghi chú, tóm tắt, đoán ý, chọn lọc ý,…

4 tháng
(215 giờ học)

500 USD

4

4 tháng
(215 giờ học)

500 USD

5

Chuyên sâu các kỹ năng học thuật cần thiết để lấy được chứng chỉ tiếng Anh quốc tế

Nâng cao kỹ năng viết với các cấu trúc, thể loại ở mức độ phức tạp

Hoàn thiện nền tảng vững chắc cho người học ứng dụng vào các đề tài khoa học xã hội và khoa học tự nhiên ở chương trình Đại học sau khi hoàn tất 6 cấp độ

4 tháng
(172 giờ học)

500 USD

6

4 tháng
(168 giờ học)

500 USD

 

HỌC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN NGÀNH CỦA ĐẠI HỌC CỘNG ĐỒNG HOUSTON

Tổng số tín chỉ chương trình AAS chuyên ngành: 60 tín chỉ

Học phí: 133,3 USD/ tín chỉ

BẢNG HỌC PHÍ DỰ KIẾN

THỜI GIAN

HỌC KỲ MÙA THU

HỌC KỲ MÙA XUÂN

HỌC KỲ MÙA HÈ

TỔNG

Năm 1

1,600 USD
(12 tín chỉ)

1,600 USD
(12 tín chỉ)

1,200 USD
(9 tín chỉ)

4,400 USD

Năm 2

1,600 USD
(12 tín chỉ)

1,600 USD
(12 tín chỉ)

400 USD
(3 tín chỉ)

3,600 USD

 

Bảng học phí trên chưa bao gồm học phí các môn học Việt Nam (theo quy định): Pháp luật, Chính trị, Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng (Tổng cộng 2,475,000 VND)

Học phí các môn này có thể thay đổi tùy học kỳ

Học phí chương trình này chưa bao gồm chi phí thực tập nước ngoài tại Châu Âu, Châu Á hoặc doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam.

QUY ĐỊNH ĐÓNG HỌC PHÍ

Học phí chương trình tiếng Anh học thuật sẽ được đóng theo năm (3 cấp độ/năm)

Học phí chương trình Đại học Cộng đồng Houston được đóng theo học kỳ với số tiền được tính bằng học phí/ tín chỉ nhân với tổng số tín chỉ đăng ký trong học kỳ đó.

 

*** Áp dụng cho học sinh tốt nghiệp THPT năm học 2019-2020.
     Sinh viên nhập học lần đầu tiên vào chương trình HCC tại SaigonTech campus.