HỘI PHỤ HUYNH

Hội phụ huynh sinh viên SaigonTech được thành lập từ năm 2003. Đến nay Hội đã đi vào hoạt động một cách bài bản theo mô hình có Hội đồng thường trực và các chi hội thành viên. Với mục đích chăm lo cho quyền lợi của con em mình, hỗ trợ sinh viên và là cầu nối giữa các phụ huynh và nhà trường, Hội phụ huynh là đại diện của toàn thể các phụ huynh có con em đang theo học tại SaigonTech.

Tại SaigonTech, mối quan hệ với các phụ huynh rất chặt chẽ, Ban Giám Hiệu SaigonTech có các cuộc họp với toàn thể phụ huynh để thông báo kết quả học tập của sinh viên hoặc cập nhật thông tin của nhà trường mỗi khi cần thiết. SaigonTech luôn luôn mong muốn các phụ huynh bằng cách bảo vệ của con em mình, sẽ đưa ra các ý kiến phản hồi, tư vấn và góp ý với nhà trường, giúp nhà trường ngày một phát triển vững mạnh.

Liên hệ

Phạm Thị Thu Thủy

Chủ tịch Hội phụ huynh

Email: hoidongphuhuynh@saigontech.edu.vn

 

THÔNG TIN LIÊN LẠC GIỮA SAIGONTECH VÀ QUÝ VỊ PHỤ HUYNH

Với mong muốn các quý vị phụ huynh học sinh nắm rõ về chương trình học, quá trình học tập của các em sinh viên cũng như các hoạt động của nhà trường, SaigonTech tạo mọi điều kiện để thông tin đến các quý vị phụ huynh. SaigonTech áp dụng các phương thức thông tin đến quý vị phụ huynh thông qua Sổ Liên Lạc Điện Tử. Mỗi sinh viên khi nhập học tại SaigonTech được mở một Sổ Liên Lạc Điện Tử và phụ huynh sẽ được cấp mật mã để sử dụng Sổ Liên Lạc Điện Tử này. Thông qua Sổ Liên Lạc Điện Tử, quý vị phụ huynh có thể nhận các thông tin về việc học tập của sinh viên ở trường cũng như gửi các ý kiến phản hồi về cho nhà trường.

Các thông tin được cập nhật trong Sổ Liên Lạc Điện Tử là:

° Thời Khoá Biểu của sinh viên

° Báo cáo tiến độ học tập của sinh viên (DARS)

° Điểm & nhận xét của giáo viên giữa và cuối học kỳ

° Báo cáo chuyên cần của sinh viên

° Các thông báo của trường cho phụ huynh và sinh viên

° Các thông báo về xử lý kỷ luật học vụ

Trong trường hợp các quý vị phụ huynh không tiện sử dụng giao dịch điện tử, các sinh viên phải có nghĩa vụ in các thông tin trên từ tài khoản của mình mang về cho quý vị phụ huynh.

Sổ tay điện tử