HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC TRỰC TUYẾN Học kỳ: MÙA Thu 2018

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC TRỰC TUYẾN

Học kỳ: MÙA THU 2018 (17/9/2018 – 22/12/2018)

Thời gian đăng ký

8:00 Thứ bảy, 08/9/2018 – 20:00 Thứ hai, 10/9/2018

 

Số điện thoại hỗ trợ: 01225837672

Địa chỉ thư điện tử hỗ trợ: oms@saigontech.edu.vn

Các dịch vụ hỗ trợ hoạt động 24/24, trừ Chủ nhật, 09/9/2018.

Lưu ý cho sinh viên AAS:

 • Sinh viên có thể tự đăng kí trực tuyến để thêm/hủy/đổi môn học trong giai đoạn đăng kí. Sau thời hạn đăng ký, nếu sinh viên muốn thêm/huỷ/đổi môn học, sinh viên phải điền vào phiếu yêu cầu (lấy từ Phòng Đào Tạo), đóng lệ phí và nộp tại văn phòng AAS.
 • Từ học kỳ mùa Thu 2018, môn học LEAD 1370 - Workforce Leadership with Critical Thinking được thay thế bằng môn EDUC 1300 – Learning Framework. Sinh viên đã đậu môn LEAD 1370 không cần học môn thay thế mới này.

Vui lòng thực hiện theo các bước sau để đăng ký môn học:

Bước 1:    Đăng nhập vào hệ thống OMS với tài khoản đã được cấp theo địa chỉ

https://oms.saigontech.edu.vn/saigontech_college/login.jsp

Sinh viên chịu trách nhiệm bảo mật tài khoản của mình, nếu quên mật khẩu thì phải liên hệ phòng Đào Tạo (cô Quỳnh Miên mienldtq@saigontech.edu.vn) để cấp lại mật khẩu. (Sinh viên phải trả phí theo quy định của nhà trường.)

Bước 2:    Chọn chương trình học bằng cách nhấp vào các liên kết:

AAS Registration (các môn thuộc chương trình AAS)

ESL Registration (các môn thuộc chương trình tiếng Anh)

Enrichment-course Registration (các môn Nâng cao kỹ năng)

VN-course Registration (các môn tiếng Việt)

Bước 3:    Xem thời khóa biểu trước khi đăng ký môn học.

Để xem thời khoá biểu của AAS, ESL và Các môn học khác, sinh viên có thể lấy thời khoá biểu từ email thông báo của nhà trường, trên trang Web của SaigonTech hoặc xem trực tiếp trong OMS bằng cách nhấp vào liên kết Overall Timetable trên trang Đăng Ký Môn HọcTrực Tuyến.

Bước 4:    Chọn các lớp sinh viên muốn học rồi nhấp nút “Register”.

Nếu đăng ký thành công, sẽ xuất hiện thông báo:

“You have successfully registered for your classes in FALL 2018.”

Nếu không thành công, sinh viên thực hiện lại quy trình cho đến khi thông báo trên xuất hiện.

Đối với các môn AAS, sinh viên chọn đúng chuyên ngành của mình trước khi đăng ký lớp.

Dưới đây là các trường hợp đăng ký không thành công:

 1. Không thỏa yêu cầu của “AAS Enrollment Procedure”.
 2. Không thỏa mãn điều kiện tiên quyết của môn học.
 3. Trùng thời khóa biểu.
 4. Lớp đã đăng ký hết chỗ.
 5. Đăng ký vượt quá 19 tín chỉ, là số tín chỉ tối đa của tất cả các môn (AAS, ESL) trong học kỳ Mùa
  Thu 2018.

Lưu ý:

 • Nếu muốn học nhiều hơn 19 tín chỉ, sinh viên phải liên hệ Giám đốc chương trình để xem xét.

Giám đốc chương trình AAS: Thầy Lê Minh Trung - Phòng 606, Tòa nhà SaigonTech

Giám đốc chương trình ESL: Cô Đinh Thị Lan - Phòng 713, Tòa nhà SaigonTech

 • Hướng dẫn Thêm/Đổi/Hủy môn học sẽ được thông báo sau qua email từ Phòng Đào Tạo.