HƯỚNG DẪN THÊM/HỦY/ĐỔI LỚP: HỌC KỲ THU 2018

HƯỚNG DẪN THÊM/HỦY/ĐỔI LỚP – HỌC KỲ THU 2018

Hạn chót thêm/đổi lớp: 16:30 24/9/2018

Hạn chót hủy lớp: 11:30 13/10/2018

Các em sinh viên thân mến

Các em đọc kỹ và làm theo hướng dẫn dưới đây để có thể thêm/hủy/đổi lớp trong học kỳ MÙA THU 2018.

Từ ngày 11/9/2018 đến 13/10/2018 (ngày cuối cùng hủy môn học mà không bị lưu kết quả trong bảng điểm), các em nộp phiếu yêu cầu (áp dụng cho tất cả các môn học) để thực hiện việc thêm/hủy/đổi lớp:

Thực hiện đúng các bước sau để sử dụng dịch vụ này:

1. Đối với các môn AAS và các môn Nâng cao kỹ năng

a)   Lấy phiếu yêu cầu từ Văn phòng AAS (R.606) hoặc Phòng Đào Tạo (R.B06), điền vào Phiếu yêu cầu và nộp cho Văn phòng AAS để được xem xét.

b)   Nếu yêu cầu được chấp thuận, sinh viên đóng 46,000VND cho Phòng Kế Toán (R.B06) - cô Nhàn nhanbtt@saigontech.edu.vn.

c)   Nộp phiếu yêu cầu cho Văn phòng AAS để thực hiện việc thêm/hủy/đổi lớp.

2. Đối với các môn ESL

a)   Lấy phiếu yêu cầu từ Phòng Đào Tạo (R.B06), điền vào Phiếu yêu cầu và nộp cho các Thầy/Cô để được xem xét.

b)   Nếu yêu cầu được chấp thuận, sinh viên đóng 46,000VND cho Phòng Kế Toán (R.B06) - cô Nhàn nhanbtt@saigontech.edu.vn.

c)   Nộp phiếu yêu cầu cho Phòng Đào Tạo để thực hiện việc thêm/hủy/đổi lớp.

Lưu ý: Phí thay đổi lớp 46,000VND chỉ áp dụng cho các môn học trong cùng một chương trình (AAS/ESL/Enrichment-course), nếu các lớp thay đổi không thuộc cùng một chương trình, sinh viên sẽ phải đóng 46,000VND cho mỗi lần thêm/hủy/đổi lớp.

Trong quá trình đăng ký môn học và yêu cầu thêm/hủy/đổi lớp, nếu gặp trở ngại do những lỗi kỹ thuật, sinh viên có thể liên hệ 01225837672 hoặc email oms@saigontech.edu.vn để được hỗ trợ.