HƯỚNG DẪN THÊM/HỦY/ĐỔI LỚP - HỌC KỲ XUÂN 2019

Hạn chót thêm/đổi lớp: 16:30 14/01/2019

Hạn chót hủy lớp: 11:30 26/01/2019

 

Các em sinh viên thân mến.

Các em đọc kỹ và làm theo hướng dẫn dưới đây để có thể thêm/hủy/đổi lớp trong học kỳ MÙA XUÂN 2019.

Từ ngày 02/01/2019 đến 26/01/2019 (ngày cuối cùng hủy môn học mà không bị lưu kết quả trong bảng điểm), các em nộp phiếu yêu cầu (áp dụng cho tất cả các môn học) để thực hiện việc thêm/hủy/đổi lớp: 

Thực hiện đúng các bước sau để sử dụng dịch vụ này:

1. Đối với các môn AAS và các môn Nâng cao kỹ năng

a)   Lấy phiếu yêu cầu từ Văn phòng AAS (R.606) hoặc Phòng Đào Tạo (R.101), điền vào Phiếu yêu cầu và nộp cho Văn phòng AAS để được xem xét.

b)   Nếu yêu cầu được chấp thuận, sinh viên đóng ‘phí thêm/hủy/đổi lớp’ tại Phòng Kế Toán (R.101).

c)   Nộp phiếu yêu cầu cho Văn phòng AAS để thực hiện việc thêm/hủy/đổi lớp.

2. Đối với các môn ESL

a)   Lấy phiếu yêu cầu từ Phòng Đào Tạo (R.101), điền vào Phiếu yêu cầu và nộp cho các Thầy/Cô để được xem xét.

b)   Nếu yêu cầu được chấp thuận, sinh viên đóng ‘phí thêm/hủy/đổi lớp’ tại Phòng Kế Toán (R.101).

c)   Nộp phiếu yêu cầu cho Phòng Đào Tạo để thực hiện việc thêm/hủy/đổi lớp.

 

Lưu ý:

-        Phí đổi lớp chỉ áp dụng cho các môn học trong cùng một chương trình (AAS/ESL/Enrichment-course)

-        Phí đổi/hủy môn: 2USD/môn (47,000VND)

-        Phí thêm môn (trước khi học kỳ bắt đầu): 2USD/môn (47,000VND)

-        Phí thêm môn trễ (sau khi học kỳ bắt đầu): 10USD/môn (235,000VND)

Trong quá trình đăng ký môn học và yêu cầu thêm/hủy/đổi lớp, nếu gặp trở ngại do những lỗi kỹ thuật, sinh viên có thể liên hệ 0775837672 hoặc email oms@saigontech.edu.vn để được hỗ trợ.