KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Năm 2000, sau bốn mươi năm làm việc ở nước ngoài, Tiến sĩ Nguyễn Văn Sáu, hiệu trưởng đầu tiên của SaigonTech, đã quay trở về Việt Nam và thành lập trường SaigonTech với mong muốn áp dụng nền giáo dục tiên tiến của Hoa Kỳ để tạo ra lực lượng lao động có kiến thức sâu rộng về khoa học ứng dụng và đầy đủ kỹ năng. Nguồn lực này không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu của Việt Nam trong thời kỳ mới mà còn có khả năng gia nhập vào nguồn nhân sự quốc tế.

Để đạt được mục tiêu trên, thầy Nguyễn Văn Sáu xác định rằng Công nghệ Thông tin là nền tảng cho sự phát triển. Khoa Công nghệ Thông tin được thành lập dựa trên cơ sở đó với sứ mệnh nghiên cứu, thực hiện, áp dụng và chuyển giao những công nghệ mới vào giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực Công nghệ Thông tin trong các lĩnh vực y tế, giáo dục và dịch vụ.

Khoa Công nghệ Thông tin được thành lập vào tháng Ba năm 2001. Khoa có hai chuyên ngành học bao gồm Lập trình Máy tính và Quản trị Hệ thống. Giáo trình được chuyển giao từ Đại học Cộng đồng Houston và được cập nhật liên tục. Năm 2015, khoa mở một chuyện ngành mới: Công nghệ Kỹ thuật Điện tử. Chuyên ngành này được dự đoán sẽ đáp ứng nhu cầu lớn của ngành thiết kế chip ở Việt Nam.

Trưởng khoa Công nghệ Thông tin là Tiến sĩ Nguyễn Quốc Huy. Khoa tập hợp những giảng viên xuất sắc, tâm huyết và có kinh nghiệm. Tất cả những giảng viên đều có ít nhất ba năm kinh nghiệm trong giảng dạy hoặc làm việc trong lĩnh vực chuyên môn. Thêm vào đó, giảng viên đều phải liên tục cập nhật kiến thức, kỹ năng và công nghệ mới để giúp sinh viên đạt được mục tiêu “3D”. Điều này có nghĩa rằng sinh viên có thể phát triển (develop) bản thân, tạo ra những sản phẩm có thể ứng dụng (deployed) và luôn luôn có định hướng đúng (direction) cho tương lai của mình.

Hiện nay, bên cạnh việc đào tạo, khoa còn thực hiện và phát triển những sản phẩm Công nghệ Thông tin có khả năng phục vụ SaigonTech nói riêng và nhu cầu kinh tế xã hội nói chung.

Hơn mười lăm năm đào tạo và phát triển, Khoa Công nghệ Thông tin tự hào có những cựu sinh viên thành công và nắm giữ những vị trí chủ chốt trong những công ty hoạt động trong các lĩnh vực kinh tế xã hội.

Các giảng viên khoa Công nghệ Thông tin: 

Tên giảng viên 

Chuyên ngành học 

Trường / Học viện

Quốc gia

Học vị

Lê Minh Trung Trí tuệ Nhân tạo Đại học Kỹ thuật Praha Cộng Hòa Séc Tiến sĩ
Trần Thanh Đàn Công nghệ Thông tin Đại học Kỹ thuật Công nghệ Tp. HCM Việt Nam Kỹ sư
Nguyễn Đức Tiến Điện tử - Máy tính Đại học RMIT Úc Thạc sĩ
Hà Thanh Liêm Khoa học Máy tính Đại học Công nghệ Thông tin, Tp. HCM Việt Nam Thạc sĩ
Đinh Thanh Sơn Khoa học Máy tính Học Viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam  Thạc sĩ
Nguyễn Hải Sơn Khoa học Máy tính Đại học Nông Lâm, Tp.HCM Việt Nam Cử nhân
Trương Minh Fi Công nghệ Thông tin Đại học Ngoại ngữ Tin học, Tp. HCM Việt Nam Cử nhân


XEM THÊM: CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI SAIGONTECH