KHOA TIẾNG ANH HỌC THUẬT

Được thành lập cùng thời gian với sự ra đời của SaigonTech, chương trình tiếng Anh cơ bản SaigonTech (trước kia được biết tới là Chương trình ngôn ngữ thứ hai) cung cấp một chương trình học phù hợp cho những sinh viên không đáp ứng được yêu cầu tiếng Anh khi nhập học (IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT 61).

Mục tiêu của chương trình tiếng Anh là hướng dẫn hỗ trợ sinh viên SaigonTech, giúp sinh viên phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết trong tiếng Anh để thành công trong chuyên ngành chọn của mình, giúp cho sinh viên đạt được những nhu cầu giao tiếp trong công việc.

Sinh viên SaigonTech được giảng dạy bởi 10 giảng viên tiếng Anh. Phần lớn giảng viên đều là thạc sĩ, có nền tảng học thuật, nhân cách vững chắc, và cống hiến trong công việc giảng dạy và để lại ấn tượng tốt lên việc học tập của sinh viên SaigonTech.

Khoa tiếng Anh học ThuậtThạc sĩ Nguyễn Thụy Kim Liên, trưởng khoa tiếng Anh học thuật, Đại học Southern Queensland, Úc

Các giảng viên khoa tiếng Anh học thuật

Toàn thời gian

Tên giảng viên 

Chuyên ngành

Đại học 

Quốc gia

Học vị 

Nguyễn Thụy Kim Liên Giảng dạy Tiếng Anh Trường Southern Queensland  Úc Thạc sĩ
Trịnh Phan Thảo Anh Giảng dạy Tiếng Anh Trường Singapore Bible College Úc  Thạc sĩ

Đàng Nguyễn Diên Khánh

Giảng dạy tiếng Anh 

Đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn, Tp. HCM

Việt Nam

Thạc sĩ

Lê Thị Mai Trâm Ngôn ngữ học Đại học Curtin Úc  Thạc sĩ
Nguyễn Thị Ngọc Minh Lý luận và phương pháp giảng dạy Tiếng Anh Southern Hampshire Úc Thạc sĩ

Hồ Thanh Nam 

Tiếng Anh

Đại học Ngoại ngữ - Tin Học

Việt Nam 

Cử nhân

Nguyễn Thị Minh Lý

Ngôn ngữ học ứng dụng

Trường Curtin

Úc

Thạc sĩ

Lê Thị Mai Trâm

Ngôn ngữ học

Đại học Curtin

Úc 

Thạc sĩ

Đoàn Thị Diễm Chinh Giảng dạy tiếng Anh Đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn, Tp. HCM Việt Nam  Thạc sĩ
Hồ Bảo Thành Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Anh Đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn, Tp. HCM Việt Nam  Thạc sĩ
Hillman Daniel Jordan Quản Trị Kinh Doanh  Đại học Loyola Mỹ Thạc sĩ 
John Kearton- Jones Cử nhân Khoa học máy tính Đại học Liverpool Vương quốc Anh Thạc sĩ 

 

XEM THÊM: ĐỀ CƯƠNG - CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH HỌC THUẬT

XEM THÊM: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH HỌC THUẬT