Kinh doanh Quốc tế (Catalog 2009 - 2010)

Chương trình Kinh doanh Quốc tế cung cấp cho sinh viên kiến thức và khả năng vận dụng các kỹ năng chuyên môn cá nhân cần thiết cho việc theo đuổi mục tiêu nghề nghiệp trong các lĩnh vực như giao nhận, vận tải biển, quản lý hậu cần quốc tế và các lĩnh vực khác liên quan đến xuất nhập khẩu.

Capstone của chương trình AAS Kinh doanh Quốc tế là môn IBUS 2381 Thực tập Tốt nghiệp II

 

CHƯƠNG TRÌNH

NĂM NHẤT

HỌC KỲ MỘT

LOẠI MÔN HỌC

SỐ TÍN CHỈ

LEAD 1200 Phát triển nhân lực với Tư duy phản biện

Môn kỹ năng

2

IBUS 2341 Quản lý Văn hóa Giao thoa

Môn kỹ năng

3

ENGL 1301 Luận tiếng Anh I

Môn học thuật

3

BUSG 1301 Nhập môn Nghiệp vụ Kinh doanh

Môn kỹ năng

3

MATH 1314 Đại số HOẶC
XXXX #3## Môn học tự chọn trong lĩnh vực khoa học phổ thông***

Môn học thuật

3

XXXX #3## Môn học tự chọn trong lĩnh vực nhân văn học/nghệ thuật

Môn học thuật

3

Tổng cộng học kỳ

17

HỌC KỲ HAI

LOẠI MÔN HỌC

SỐ TÍN CHỈ

ENGL 1302 Luận tiếng Anh II

Môn học thuật

3

IBUS 1305 Nhập môn kinh doanh và thương mại quốc tế

Môn kỹ năng

3

IBUS 1301 Nguyên lý xuất khẩu

Môn kỹ năng

3

IBUS 1370 Địa lý kinh tế HOẶC
ANTH 2351 Nhân chủng học

Môn kỹ năng

3

XXXX #3## Môn học vi tính tự chọn * OR
LMGT 1345 Nguyên lý vận tải và phân phối

Môn kỹ năng

3

Tổng cộng học kỳ

15

 

NĂM HAI

HỌC KỲ MỘT

LOẠI MÔN HỌC

SỐ TÍN CHỈ

IBUS 2335 Luật kinh doanh quốc tế

Môn kỹ năng

3

IBUS 2380 Thực tập Tốt nghiệp I

Môn kỹ năng

3

BUSG 2309 Quản trị doanh nghiệp nhỏ

Môn kỹ năng

3

IBUS 1341 Quản trị Dây chuyền Cung ứng Toàn cầu

Môn kỹ năng

3

IBUS 1354 Quản lý Marketing quốc tế

Môn kỹ năng

3

Tổng cộng học kỳ

15

HỌC KỲ HAI

LOẠI MÔN HỌC

SỐ TÍN CHỈ

IBUS 2381 Thực tập Tốt nghiệp II

Môn kỹ năng

3

ECON 2302 Kinh tế vi mô

Môn học thuật

3

IBUS 1302 Nguyên lý nhập khẩu

Môn kỹ năng

3

LMGT 1319 Nhập môn hậu cần kinh doanh

Môn kỹ năng

3

XXXX #3## Môn học tự chọn trong lĩnh vực kiến thức phổ thông***

Môn học thuật

3

Tổng cộng học kỳ

15

Tổng cộng khóa học

62

 

Ghi chú:
* Có thể chọn 1 trong các môn học sau đây cho Môn học vi tính tự chọn: ITSC 1309 Ứng dụng Phần mềm tổng hợp I, POFI 1301 Ứng dụng Máy tính I, BCIS 1405 Ứng dụng Máy tính trong Kinh doanh, hoặc COSC 1401 Ứng dụng vi tính.

*** Môn học tự chọn về lĩnh vực kiến thức tổng quát cỏ thể chọn những môn sau: MATH 1324, ECON 2301, ENGL 2311, SOCI 1301