Liên hệ

Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi tại địa chỉ:

Tòa nhà SaigonTech, Lô 14, Công viên Phần mềm Quang Trung, Quận 12, Tp.HCM, Việt Nam

09 150 150 88 - 028 37 155 033 - admissions@saigontech.edu.vn

Phòng tuyển sinh – SaigonTech

028 37 155 033

admissions@saigontech.edu.vn

Phòng Đào tạo – SaigonTech

Phạm Nguyễn Ngọc Phương

028 37 155 033

phuongpnn@saigontech.edu.vn

Phòng Công tác Sinh viên – SSO

028 37 155 033

ssooffice@saigontech.edu.vn

Hoặc điền thông tin và gửi cho chúng tôi theo mẫu sau, Chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn trong thời gian sớm nhất.