MARKETING (CATALOG 2008-2009)

Chương trình Marketing cung cấp cho sinh viên các kiến thức và khả năng theo đuổi nghề nghiệp trong lĩnh vực marketing – có thể là nghiên cứu thị trường, quảng cáo, bán lẻ, hoặc kinh doanh. Chương trình cung cấp một số lượng lớn các môn học trong tất cả các lĩnh vực của marketing bao gồm cả marketing dịch vụ. Chương trình được dành riêng cho những ai tìm việc trong lĩnh vực marketing cũng như những ai muốn thành lập doanh nghiệp.

 

Capstone của chương trình AAS Marketing là môn MRKG 2381 Thực tập Tốt nghiệp II.

 

CHƯƠNG TRÌNH

 

NĂM NHẤT

HỌC KỲ MỘT

LOẠI MÔN HỌC

SỐ TÍN CHỈ

ENGL 1301 Luận tiếng Anh I

Môn học thuật

3

ECON 2302 Kinh tế vi mô

Môn học thuật

3

XXXX #3## Môn học tự chọn trong lĩnh vực Nhân văn học/nghệ thuật

Môn học thuật

3

MRKG 1311 Nguyên lý marketing

Môn kỹ năng

3

MATH 1314 Đại số HOẶC
XXXX #3## Môn học tự chọn Toán/Khoa học tự nhiên

Môn học thuật

3

Tổng cộng học kỳ

15

HỌC KỲ HAI

LOẠI MÔN HỌC

SỐ TÍN CHỈ

ENGL 1302 Luận tiếng Anh II

Môn học thuật

3

MRKG 2312 Thương mại điện tử

Môn kỹ năng

3

MRKG 2371 Marketing trong ngành dịch vụ HOẶC
MRKG 1391 Các đề tài đặc biệt trong marketing

Môn kỹ năng

3

MRKG 2348 Nghiên cứu marketing và chiến lược

Môn kỹ năng

3

BUSG 1301 Nhập môn Nghiệp vụ Kinh doanh

Môn kỹ năng

3

ACNT 1303 Nhập môn kế toán I HOẶC
ACCT 2301 Nguyên lý kế toán I

Môn học thuật

3

Tổng cộng học kỳ

18

 

NĂM HAI

HỌC KỲ MỘT

LOẠI MÔN HỌC

SỐ TÍN CHỈ

MRKG 2372 Hành vi người tiêu dùng

Môn kỹ năng

3

MRKG 2380 Thực tập tốt nghiệp I

Môn kỹ năng

3

MRKG 2333 Nguyên tắc bán hàng

Môn kỹ năng

3

XXXX #3## Môn học vi tính tự chọn *

Môn kỹ năng

3

BMGT 1303 Các nguyên lý quản trị

Môn kỹ năng

3

Tổng cộng học kỳ

15

HỌC KỲ HAI

LOẠI MÔN HỌC

SỐ TÍN CHỈ

MRKG 1302 Nguyên lý bán lẻ HOẶC
MRKG 2374 Các ví dụ điển hình trong marketing

Môn kỹ năng

3

HRPO 1311 Quan hệ con người

Môn kỹ năng

3

IBUS 1354 Quản lý marketing quốc tế

Môn kỹ năng

3

MRKG 2349 Quảng cáo và khuyến mãi

Môn kỹ năng

3

MRKG 2381 Thực tập tốt nghiệp II

Môn kỹ năng

3

Tổng cộng học kỳ

15

Tổng cộng khóa học

63

 

Ghi chú:
* Có thể chọn 1 trong các môn học sau đây cho Môn học vi tính tự chọn: ITSC 1309 Ứng dụng Phần mềm tổng hợp I, POFI 1301 Ứng dụng Máy tính I, BCIS 1405 Ứng dụng Máy tính trong Kinh doanh, hoặc COSC 1401 Ứng dụng vi tính.