NỘI QUY NHÂN VIÊN

Nhân viên SaigonTech cần đọc và thực hiện đầy đủ các nội quy nhân viên để đảm bảo môi trường làm việc chuyên nghiệp.

 

QUY ĐỊNH VỀ TRANG PHỤC

QUY ĐỊNH VỀ LAO ĐỘNG

SỔ TAY NHÂN VIÊN