QUY ĐỊNH CỦA CÔNG VIÊN PHẦN MỀM QUANG TRUNG

Tóm Tắt Những Quy Định Của Công Viên Phần Mềm Quang Trung (CVPMQT) căn cứ các công văn và Quyết định

 • Công văn số 17/QTSC-VPCR (ngày 24/03/2005)

 • Nội quy ra vào Công Viên Phần Mềm Quang Trung (Tháng 12/2003)

 • Quyết định số 62/QĐ_QTSC (Ngày 30/12/2003)

 • Quy định về công tác bảo vệ Công Viên Phần Mềm Quang Trung (Tháng 12/2003)

 • Quyết định số 39/QTSC-TB (Ngày 18/09/2006)

 • Công văn số 42/TB/QTSC/VP (Ngày 01/09/2004)

 • Công văn số 05/QTSC-CV (Ngày 19/01/2005)

 • Công văn số 16/QĐ/QTSC/TC-HC (Ngày 20/09/2001)

 • Công văn số 23/HD-CAP (Ngày 07/10/2005)

 • Thông báo số 288/QTSC-TCHC (Ngày 06/08/2001)

 • Thông báo số 55/QTSC-VP (Ngày 01/12/2006)

 

Giờ làm việc

 • Đối với CVPMQT:

  • Sáng: Từ 8:00 đến 11:30

  • Chiều: Từ 13:00 đến 16:30

 • Đối với các đơn vị khác nếu có đăng ký với CVPMQT

  • Áp dụng như CVPMQT

  • 24/24 giờ

 

Đối Tượng Ra Vào

 1. Cán bộ công nhân viên CVPMQT, người lao động của các DN có đăng ký làm việc tại công viên:

  • Phải đeo thẻ ra vào cổng

  • Các DN có giấy cấp phép làm việc tại công viên phải đăng ký danh sách người lao động với các lực lượng bảo vệ CVPMQT

  • Ngoài giờ làm việc hoặc các ngày nghỉ lễ, cuối tuần, muốn vào khu vực CVPMQT phải được thủ trưởng các đơn vị đồng ý và phải đăng ký trước với bảo vệ CVPMQT

 2. Khách đến liên hệ công tác

  • Khách đến liên hệ công tác được phép gửi tại bảo vệ các loại giấy tờ tùy thân tại cổng và được bảo vệ cấp thẻ vào CVPMQT theo mẫu quy định.

  • Khách đến CVPMQT phải đi theo đoàn, được sự hướng dẫn của bảo vệ và các hướng dẫn viên có trách nhiệm.

 3. Các phương tiện ra vào và lưu thông trong công viên:

  •  Tất cả các loại xe hai bánh ra vào cổng phải xuống xe và xuất trình giấy tờ có liên quan, các loại xe 4 bánh được cấp thẻ quản lý.

  • Các loại phương tiện lưu thông trong CVPMQT không quá 5km/giờ và đúng theo biển báo.

  • Khi vận chuyển tài sản hoặc hàng hóa ra cổng CVPMQT, cần có đề nghị của giám đốc doanh nghiệp (có đóng dấu).

 

Các Quy Định Khác

 • Giữ gìn trật tự, vệ sinh, thực hiện nếp sống văn minh, lịch sự khi vào công viên.

 • Xe phải gửi vào bãi đúng quy định.

 • Không được nuôi thả chó tự do trong CVPMQT

 • Để đảm bảo tài sản và tính mạng của mọi người và trật tự an ninh trong CVPMQT, tất cả mọi người, các đơn vị đang hoạt động tại CVPMQT phải thưc hiện nội quy an toàn phòng chống cháy nổ của CVPMQT.

 • Đăng ký tạm trú tạm vắng

  • Đăng ký tạm trú: học sinh, sinh viên, những người thân, người nước ngoài...đến làm việc trong các doanh nghiệp hoặc đến tham quan, những người công tác trong CVPMQT ở lại qua đêm hoặc dài hạn, phải đăng ký tạm trú.

  • Đăng ký tạm vắng: học sinh, sinh viên cư ngụ trong KTX, những người công tác trong CVPMQT đã đăng ký tạm trú có thời hạn, khi có việc đi vắng qua đêm, phải khai báo tạm vắng với Ban Quản Lý CVPMQT.