QUY ĐỊNH DÀNH CHO SINH VIÊN

 Sinh viên SaigonTech cần đọc và tuân thủ các nội quy, quy định trong học tập cũng như các nội quy khác để tránh phạm lỗi.

Quy định dành cho sinh viên

CÁC QUY ĐỊNH TRONG HỌC TẬP:

 

QUY ĐỊNH KHÁC