QUY ĐỊNH KHÔNG NÓI TIẾNG VIỆT

Với mục đích tạo một môi trường học tập hoàn toàn bằng tiếng Anh để sinh viên luôn có cơ hội thực tập tiếng Anh, SaigonTech ban hành Quy định số 2: “Không nói tiếng Việt trong khuôn viên SaigonTech ngoại trừ phụ huynh sinh viên và khách hàng”. Tất cả thành viên SaigonTech phải tuân thủ và giám sát chặt chẽ quy định này. Quy định này cũng có hiệu lực với các tân sinh viên khi khả năng tiếng Anh giao tiếp còn hạn chế. Tân sinh viên phải tuyệt đối thực hiện quy định này. Trong trường hợp sinh viên chưa diễn đạt ý kiến của mình bằng tiếng Anh, sinh viên nên cố gắng diễn tả bằng mọi cách chứ không được nói tiếng Việt. Mỗi khi sinh viên bị phát hiện vi phạm quy định này, sinh viên sẽ bị trừ 2% điểm trên tổng số điểm của tất cả môn học trong học kỳ hiện tại.

Lưu ý: Tại SaigonTech có 3 nhóm môn học được học bằng tiếng Việt đó là: (1) Môn Tin học cơ bản, (2) Pháp luật, Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng và Chính trị, (3) Các giờ học phụ đạo. Quy định số 2 không có hiệu lực trong những môn học này. Giảng viên và sinh viên được phép giao tiếp bằng tiếng Việt trong những giờ học này. Tuy nhiên, khi lớp học kết thúc, giảng viên và sinh viên phải tuân theo Quy định số 2.

 

Nội Dung Quy Định

Không nói tiếng Việt trong khuôn viên SaigonTech ngoại trừ phụ huynh sinh viên và khách hàng.

 

Lý Do

Một Cộng đồng Ngôn ngữ Mục tiêu là nơi mọi người đều nói ngôn ngữ mà sinh viên đang học; đối với sinh viên học tiếng Anh, một cộng đồng nói tiếng Anh chính là Cộng đồng Ngôn ngữ Mục tiêu. Vì lý do này, SaigonTech nhận thấy cần tạo ra một môi trường học tập mà ở đó tiếng Anh là ngôn ngữ duy nhật được sử dụng để dạy học và giao tiếp, và sự tiến bộ không ngừng trong khả năng sử dụng tiếng Anh của sinh viên là điều bắt buộc.

Những  Người Cần Thực Hiện Quy Định

 • Hiệu trưởng

 • Phó Hiệu phó

 • Giám đốc Chương trình AAS

 • Trưởng khoa Tiếng Anh

 • Các trưởng phòng

 • Các giảng viên

 • Các kỹ sư Công nghệ Thông tin

 • Tất cả nhân viên SaigonTech

 • Tất cả sinh viên SaigonTech

 

Trách Nhiệm

Tất cả thành viên của SaigonTech

Tuân thủ quy định này và giám sát chặt chẽ quy định. Mọi người có trách nhiệm thông báo kịp thời cho nhân viên về các trường hợp vi phạm bằng cách cung cấp chứng cứ cũng như thông tin của người vi phạm.

Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Giám đốc Chương trình AAS, Trưởng khoa tiếng Anh, các Trưởng phòng, các giảng viên và các giám thị.

Những người lãnh đạo và quản lý cần gương mẫu và hướng dẫn các thành viên khác của SaigonTech thực hiện quy định này.

 

Hình Thức Kỷ Luật

Khi có vi phạm xảy ra, những hình thức kỷ luật sau sẽ được áp dụng:

Sinh viên

 • Mỗi lần sinh viên vi phạm quy định, sinh viên sẽ bị trừ 2% điểm trên tổng số điểm của mỗi môn học của sinh viên trong học kỳ hiện tại, ngoại trừ những môn tiếng Việt.

Nhân viên và giảng viên

 • Các trưởng phòng và trưởng khoa sẽ ghi nhận số lần vi phạm và sử dụng chúng để đánh giá hiệu quả công việc và khả năng thăng tiến của giảng viên và nhân viên.