QUY ĐỊNH SỬ DỤNG PHÒNG MÁY

Giờ mở cửa

Ngoài việc phục vụ các lớp học theo thời khóa biểu,phòng máy tính SaiognTech còn phục vụ giảng viên, nhân viên và sinh viên theo việc làm việc sau:

  • Trụ sở Quang Trung: từ 7:30-17:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 7:30-11:30 ngày thứ

Lưu ý: Để phù hợp với lịch học, học kỳ mùa hè phòng máy mở cửa từ 7:30

Giảng viên, nhân viên và sinh viên muốn sử dụng phòng máy tính ngoài các giờ quy định trên cần đề nghị và được chấp nhận của Người Quản Lý Hành Chánh.

 

Giám Thị Phòng Máy

Trong các giờ làm việc và giờ mở cửa phòng máy luôn có giám thị trực để quản lý phòng máy theo đúng Nôi Quy và hỗ trợ về kỹ thuật cho người sử dụng.

 

Quy Định Ra Vào Phòng Máy

  • Người sử dụng phải đeo thẻ nhân viên hoặc sinh viên mới được vào phòng máy.

  • Nghiêm cấm đưa người lạ (không phải là thành viên SaigonTech)  vào phòng máy.

 

Quy Định Sử Dụng Máy Tính

  • Máy tính SaigonTech được trang bị phục vụ cho công tác giảng dạy, thực hành và học tập của giảng viên, nhân viên và sinh viên SaigonTech, nếu sử dụng không nhằm mục đích này là vi phạm Nội Quy. Nghiêm cấm người sử dụng truy cập vào các website không lành mạnh, khiêu dâm, phản động, không được chơi game, chat...trong phòng máy.

  • Người sử dụng máy tính không được phép tự ý di chuyển các thiết bị trong phòng. Khi gặp sự cố hoặc cần được hỗ trợ, người sử dụng không được tự ý tháo, lắp các thiết bị mà liên hệ hỗ trợ với cán bộ trực phòng máy hoặc nhân viên quản trị mạng ( Lab administrator  or networking supporter).

  • Người sử dụng máy tính phải tắt máy tính trước khi rời phòng.

 

​Quy Định Về Trật Tự và Vệ Sinh Trong Phòng Máy

  • Người sử dụng phải có thái độ đúng mực và thực hiện các yêu cầu của nhân viên giám thị phòng máy đang thực hiện nhiệm vụ.

  • Nghiêm cấm việc mang đồ ăn, thức uống vào phòng máy.

  • Người sử dụng phòng máy có trách nhiệm bảo vệ và giữ gìn phòng máy luôn được sạch sẽ, ngăn nắp.

  • Người sử dụng cần giữ trật tự, im lặng trong phòng máy, không gây ồn ào làm ảnh hưởng  môi trường học tập, làm việc trong phòng.

 

Xử Lý Vi Phạm

Người sử dụng phòng máy vi phạm Nội Quy sẽ nhận các hình thức kỷ luật từ nhắc nhở, cảnh cáo, cấm sử dụng phòng máy đến buộc nghỉ việc, nghỉ học tùy theo mức độ vi phạm.