QUY ĐỊNH TRONG THI CỬ

 1. Thí sinh phải mang theo thẻ sinh viên khi đi thi. Nếu xảy ra trường hợp thi hộ, những sinh viên có liên quan sẽ bị kỷ luật theo “Quy Định Về Gian Lận Học Đường” của SaigonTech.

 2. Thí sinh bị cấm thi sẽ không được vào phòng thi.

 3. Thí sinh không được vào phòng thi khi giờ thi đã bắt đầu được 15 phút.

 4. Thí sinh đến trễ (nhưng ít hơn 15 phút) sẽ không được cộng thêm giờ làm bài. Thí sinh này sẽ phải nộp bài cùng lúc với những thí sinh khác.

 5. Sau khi nhận được đề thi, thí sinh không được phép rời phòng thi nếu chưa kí tên vào phiếu điểm, trừ những trường hợp đặc biệt (như thí sinh bệnh đột xuất) và tất cả các trường hợp này phải được giám thị phòng thi lập biên bản và chấp thuận cho thí sinh rời phòng thi. Sau khi kí nhận xong, thí sinh phải rời phòng thi ngay và không được trở lại phòng thi nữa.

 6. Thí sinh không được phép dùng tài liệu bị cấm sử dụng có liệt kê trên đề bài.  Trong trường hợp được sử dụng tài liệu, thí sinh không được dùng chung tài liệu với các thí sinh khác.

 7. Thí sinh không được trao đổi trong lúc làm bài. Thí sinh không được rời chỗ khi không được giám thị cho phép. Nếu có thắc mắc trong giờ thi, thí sinh hỏi trực tiếp giám thị và làm theo hướng dẫn của giám thị.

 8. Thí sinh không được chép bài, cho xem bài hoặc làm chung bài với thí sinh khác.

 9. Điện thoại di động và các thiết bị điện tử không liên quan khác đều không được phép sử dụng trong phòng thi. Các thiết bị này phải ở chế độ tắt và ở xa khỏi bàn làm bài.

 10. Thí sinh không được vẽ, viết những điều không liên quan đến đề thi trên tờ đề thi hoặc tờ giấy làm bài.

 11. Thí sinh không được viết hay đánh dấu vào đề thi nếu không được yêu cầu.

 12. Nộp tất cả các giấy tờ (đề thi, bài làm, giấy nháp) cho giám thị khi hết giờ làm bài.

 13. Khi giám thị thông báo hết giờ làm bài, thí sinh phải ngừng  viết ngay. Sau khi giám thị thu bài và kiểm tra xong, thí sinh mới được phép rời phòng thi.

 14. Thí sinh vắng thi phải nộp ngay cho Phòng Đào Tạo đơn xin phép có trình bày lí do. Trong trường hợp bị bệnh, trước hoặc trong lúc thi, thí sinh phải trình giấy khám bệnh của bác sĩ và viết đơn trình bày cho Phòng Đào Tạo trong vòng 7 ngày sau kỳ thi. Giấy khám bệnh của bác sĩ phải ghi rõ tình trạng bệnh và thời gian cần nghỉ cụ thể.

 15. Làm ồn và/hoặc làm phiền thí sinh khác đều bị nghiêm cấm. Người vi phạm sẽ bị cảnh báo (cho lần 1), lập biên bản (cho lần 2) và đuổi ra khỏi phòng thi (cho lần 3). Lần 2 và lần 3 sẽ được ghi vào Biên bản Gian lận học đường và sẽ được gởi cho Phòng Đào Tạo ngay sau buổi thi.

 16. Thí sinh sẽ nhận điểm “F” nếu không tham dự kỳ thi giữa kỳ hoặc cuối kỳ.