QUY ĐỊNH VỀ GIAN LẬN HỌC ĐƯỜNG

 

A. GIAN LẬN HỌC ĐƯỜNG

SaigonTech yêu cầu tất cả sinh viên đảm bảo tính trung thực tuyệt đối trong các hoạt động học tập trong và ngoài lớp học. Bất kỳ sinh viên nào vi phạm các điều khoản về “gian lận học đường” được liệt kê (và không giới hạn trong các điều này) dưới đây sẽ bị xử lý theo quy định.

Gian lận trong thi cử hoặc trong các bài tập, bài kiểm tra và các bài làm khác bao gồm:

 1. Sao chép từ bài kiểm tra, bài làm, báo cáo thực hành, các báo cáo khác, từ máy tính, dữ liệu, chương trình của người khác; sao chép nguyên văn hoặc một phần từ các công cụ dịch thuật;

 2. Sử dụng các tài liệu hoặc thiết bị điện tử không được người ra đề thi cho phép trong lúc làm bài thi/kiểm tra;

 3. Cộng tác với sinh viên khác trong lúc làm bài thi/kiểm tra hoặc trong các bài tập mà không được phép của giáo viên;

 4. Sử dụng hoặc nộp cùng một bài làm cho nhiều lớp khác nhau mà không được phép của giáo viên môn học;

 5. Sử dụng, mua, bán, lấy cắp, phát tán, đi xin một phần hay toàn bộ nội dung của đề thi/đề kiểm tra chưa công bố; thay đổi điểm số của mình hoặc của người khác;

 6. Đi thi hộ hoặc nhờ người khác thi hộ mình trong kỳ thi/ kiểm tra hoặc làm giúp hay nhờ người khác làm bài tập cho mình;

Đạo văn:

Những trường hợp sau (và không giới hạn trong những liệt kê này) được coi là đạo văn:

 1. Nộp bài làm của người khác để lấy điểm cho mình;

 2. Sao chép từ hoặc ý tưởng của người khác mà không nêu nguồn tài liệu và tên tác giả được trích dẫn;

 3. Không đặt dấu ngoặc kép trong các trích dẫn nguyên văn;

 4. Đưa thông tin sai về nguồn của một trích dẫn;

 5. Thay đổi từ ngữ nhưng vẫn giữ nguyên cấu trúc câu của một nguồn tài liệu mà không nêu tên tác giả;

 6. Vay mượn từ/cụm từ của một nguồn tài liệu mà không đặt dấu ngoặc kép hoặc chỉ thay đổi chúng một cách qua loa;

 7. Sao chép quá nhiều từ ngữ hoặc ý tưởng từ một nguồn tài liệu làm cho các ý tưởng đó chiếm phần lớn bài làm của mình, bất kể có nêu tên nguồn hoặc tác giả hay không.

Hướng dẫn về các tài liệu cần/không cần trích dẫn:

Các tài liệu KHÔNG cần trích dẫn:

 • Kiến thức phổ thông.

 • Các sự việc, thông tin được công nhận trên nhiều nguồn tin.

 • Kết luận của bản thân qua thí nghiệm, hay khảo sát thực tế.

 • Kinh nghiệm bản thân, ý tưởng, suy nghĩ, phản ứng hay kết luận của bản thân về một vấn đề.

Các tài liệu BẮT BUỘC trích dẫn:

 • Trích dẫn nguyên văn.

 • Các thực tế, sự việc không được phổ biến rộng rãi, hoặc các kết luận gây tranh cãi.

 • Ý kiến, đánh giá hay phán đoán của người khác.

 • Số liệu, hình ảnh minh họa, biểu đồ, bảng, đồ thị… từ bất kỳ nguồn tài liệu nào.

Tiếp cận bất hợp pháp: (nhờ người hay một tổ chức khác lấy hoặc xem hồ sơ và kết quả của sinh viên mà không có sự chấp thuận bằng giấy của sinh viên đó.)

 Các vi phạm này được liệt kê (và không giới hạn trong những liệt kê này) dưới đây:

 1. Tiếp cận các thông tin trong hồ sơ (dạng giấy tờ hoặc điện tử) của sinh viên, giáo viên/nhân viên nhà trường một cách bất hợp pháp;

 2. Giả danh một người khác để lấy thông tin về điểm, bảng điểm hoặc để đăng ký lớp học;

 3. Dùng thẻ sinh viên, các loại tài khoản điện tử của người khác để sử dụng các dịch vụ của trường.

Giả mạo:

Mọi hành động làm giả, sửa chữa hay sử dụng sai mục đích các văn bản, hồ sơ của sinh viên/trường trên dạng giấy tờ hoặc điện tử.

​Hối lộ:

Cho/tặng tiền, hiện vật, hoặc một dịch vụ nào đó cho giáo viên hoặc bất kỳ người nào khác nhằm mục đích gian lận trong trường học.

 

B.   CÁC BIỆN PHÁP HẠN CHẾ GIAN LẬN HỌC ĐƯỜNG

I.    Sinh viên và giáo viên của trường nên có các cuộc thảo luận để đề cao đạo đức nghề nghiệp, những quy tắc cần tuân thủ trong việc học tập và lên án những hành vi gian lận trong học đường.

II.   Mỗi giáo viên cần đưa vào phần giới thiệu môn học (syllabus) và phổ biến cho sinh viên trong buổi học đầu tiên những nội dung sau:

 1. Thông báo quy định của “Gian lận học đường” sẽ được áp dụng trong môn học.

 2. Định nghĩa về “đạo văn” và cách trích dẫn đúng phù hợp với quy định của trường.

 3. Các mức kỷ luật áp dụng khi vi phạm quy định “Gian lận học đường”.

III. Bản thân mỗi giáo viên luôn phải là một tấm gương về tính trung thực.

IV. Mọi sinh viên nên có ý thức ngăn chặn các hành vi gian lận và kịp thời thông báo với giáo viên khi phát hiện thấy bất kỳ trường hợp gian lận nào.

 

C.   MỨC KỶ LUẬT

I.   Trường hợp I mục A:  Gian lận

 1. Trường hợp (1), cho điểm 0 bài làm đó.

 2. Trường hợp (2), đình chỉ thi/kiểm tra và cho điểm 0 bài làm đó.

 3. Trường hợp (3), nhắc nhở khi vi phạm lần đầu, cho điểm 0 bài làm nếu tái phạm.

 4. Trường hợp (4), cho điểm 0 bài làm đó trong các môn học.

 5. Trường hợp (5), (6), đánh trượt môn học đó và đình chỉ một học kỳ.

II.  Trường hợp II mục A:  Đạo văn

 1. Trường hợp (1), cho điểm 0 khi vi phạm lần đầu. Lần 2, đánh trượt môn học đó.

 2. Trường hợp (2), (3), (4), (5), (6) và (7), cho điểm 0 bài làm đó.

III. Trường hợp III mục A:  Tiếp cận bất hợp pháp

 1. Cảnh cáo bằng văn bản và vụ việc vi phạm sẽ được lưu vào hồ sơ sinh viên.

 2. Thông báo rộng rãi trong nhà trường về sự vi phạm và hình thức kỷ luật.

 3. Thông báo tới phụ huynh sinh viên về vụ việc và hình thức kỷ luật.

 4. Trường hợp (1) và (2), đình chỉ một học kỳ.

 5. Trường hợp (3), sinh viên mất quyền sử dụng phòng máy, thư viện, internet, ký túc xá và các quyền lợi khác của sinh viên.

IV.  Trường hợp IV mục A: Giả mạo

 1. Cảnh cáo bằng văn bản và vụ việc vi phạm sẽ được lưu vào hồ sơ sinh viên.

 2. Thông báo rộng rãi trong nhà trường về sự vi phạm và hình thức kỷ luật.

 3. Thông báo tới phụ huynh sinh viên về vụ việc và hình thức kỷ luật.

 4. Đình chỉ một học kỳ.

V.  Trường hợp V mục A: Hối lộ

 1. Vi phạm lần 1, đình chỉ một học kỳ.

 2. Vi phạm lần 2, đình chỉ không quá một năm học (bao gồm học kỳ mùa hè).

 3. Vi phạm lần 3, đuổi học vĩnh viễn.

 

D.   PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

Giáo viên có quyền xử lý các trường hợp vi phạm điều (I) Gian Lận và (II) Đạo Văn của mục A. Đối với trường hợp (III) Tiếp Cận Bất Hợp Pháp, (IV) Giả Mạo và (V) Hối Lộ của mục A, trách nhiệm xử lý thuộc về Phòng Đào Tạo và Hiệu trưởng.

I.  Nếu một giáo viên cho rằng sinh viên có hành vi (I) Gian Lận hoặc (II) Đạo Văn của mục A trong môn học, giáo viên đó sẽ thực hiện các bước sau:

 1. Thu thập bằng chứng về hành vi vi phạm của sinh viên. (Ví dụ: biên bản vi phạm nội quy thi cử, các bằng chứng về hành vi đạo văn, v.v.)

 2. Áp dụng hình thức xử lý đối với sinh viên đó chiếu theo các mức kỷ luật nêu ở điều (I) và (II) của mục C.

 3. Gửi biên bản (Academic Dishonesty Report) tới Giám đốc Chương trình và Phòng Đào Tạo, đồng thời thông báo kết quả xử lý cho sinh viên vi phạm (có thể qua email hoặc thư tín).

 4. Trong trường hợp sinh viên có khiếu nại, giáo viên sẽ chịu trách nhiệm đối chất với sinh viên.

 5. Nếu vẫn không đi đến thoả thuận, sinh viên có quyền khiếu nại lên Phòng Đào Tạọ nhà trường. Phòng Đào Tạo sẽ sắp xếp một cuộc họp bao gồm: sinh viên, giáo viên, một đại diện Phòng Đào Tạo và Giám đốc Chương trình để giải quyết vấn đề. Quyết định của Giám đốc Chương trình đối với sự việc là quyết định cuối cùng.

II.  Bất kỳ ai phát hiện hành vi vi phạm của sinh viên đối với các điều (III), (IV) và (V) của mục A đều có trách nhiệm thông báo cho Phòng Đào Tạo. Căn cứ vào hình thức và mức độ vi phạm, Phòng Đào Tạo sẽ thông báo lên Hiệu trưởng và đưa ra mức kỷ luật phù hợp nêu ở mục C.

Trong trường hợp có khiếu nại về quyết định của Phòng Đào Tạo, sự việc sẽ được chuyển đến Hiệu trưởng để giải quyết. Quyết định của Hiệu trưởng là quyết định cuối cùng.

Để đạt được sự thống nhất và thuận lợi trong việc xử lý các vụ việc vi phạm, các bên liên quan nhất thiết phải tuân thủ các bước nêu trên.

 

E. LƯU TRỮ

Phòng Đào Tạo lưu trữ tất cả hồ sơ vi phạm gian lận học đường. Phòng Đào Tạo có trách nhiệm báo cáo bản tóm tắt của hồ sơ này (không bao gồm tên giảng viên và tên sinh viên vi phạm) tới các Giám đốc Chương trình cuối mỗi học kỳ.

Lưu ý: Bản quy định trên được soạn thảo dựa vào:

 • Quy định đã được phê duyệt về Gian Lận Học Đường của trường SaigonTech năm 2002.

 • Tham khảo và sửa đổi từ những Quy định về Gian Lận Học Đường của các trường đại học trên thế giới, trong đó chủ yếu từ Trường Đại học Trung tâm Oklahoma

 • Trang web: www.turnitin.com về định nghĩa “đạo văn”.