Hội Thảo Khởi Đầu Du Học Cùng SaigonTech - Hoàn Thành Cử Nhân Đại Học Tại Hoa Kỳ

Hội Thảo Khởi Đầu Du Học Cùng SaigonTech - Hoàn Thành Cử Nhân Đại Học Tại Hoa Kỳ

21.01.2018

08 00 AM

Tòa nhà SaigonTech, Lô 14, Công viên Phần mềm Quang Trung, Q.12, TP. HCM

Tất cả những lo lắng về việc rớt VISA, mong muốn làm đẹp hồ sơ và làm sao đậu VISA ngay lần phỏng vấn đầu tiên sẽ được tháo gỡ tại Hội Thảo “Khởi đầu du học Hoa Kỳ cùng SaigonTech”. Tại hội thảo, các bạn sẽ được tư vấn trực tiếp cùng chuyên gia Quản lý Giáo dục Hoa Kỳ, Học giả Fullbright - Tiến Sĩ Nguyễn Thị Anh Thư, lắng nghe những chia sẻ về kinh nghiệm phỏng vấn VISA thực tế của các Cựu sinh viên SaigonTech hiện đang là du Học Sinh Mỹ cũng như được phỏng vấn VISA thử một cách chân thật nhất cùng chuyên gia.