TIÊU CHÍ XÉT KHEN THƯỞNG DÀNH CHO SINH VIÊN SAIGONTECH

Với mong muốn cổ vũ, động viên tinh thần học tập cũng như khuyến khích sinh viên năng động hơn trong việc tham gia các hoạt động ngoại khóa, Ban Giám hiệu Trường SaigonTech sẽ tổ chức bình xét và khen thưởng các sinh viên có thành tích tốt trong mỗi học kỳ. 

1. KHEN THƯỞNG THÀNH TÍCH TRONG HỌC TẬP
Đối với sinh viên đạt được các tiêu chí:

  • Có số tín chỉ đăng ký trong học kỳ ≧ 12
  • Có GPA học kỳ ≧ 3.0 và không có điểm môn nào dưới C
  • Đi học chuyên cần, có đạo đức tốt và không vi phạm kỷ luật
  • Tích cực tham gia các hoạt động, sự kiện của nhà trường

Hình thức khen thưởng: 

  • Học bổng trị giá 1.000.000đ/sinh viên/Khoa (tối đa 03 suất học bổng)

2. KHEN THƯỞNG THÀNH TÍCH TRONG HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN
Đối với sinh viên đạt được các tiêu chí:

  • Có đóng góp tích cực nhất cho các hoạt động, sự kiện của nhà trường trong học kỳ
  • Sinh viên đạt thành tích học tập loại Khá - Tốt trong học kỳ

Hình thức khen thưởng: 

  • Phần thưởng trị giá 500.000đ/sinh viên