18 THÁNG LÀM QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰ TẠI VINAMILK

09.11.2020

“Quản trị viên tập sự 2020” nhằm tìm kiếm những ứng viên xuất sắc nhất trong 8 lĩnh vực, mở ra cơ hội cho nhiều bạn trẻ với nhiều chuyên môn khác nhau: 
(1) Tài chính kế toán – thuế; 
(2) Thương mại trong nước và quốc tế; 
(3) Sản xuất; 
(4) Kỹ thuật công nghệ – Cơ khí – Tự động hóa – Công nghệ thực phẩm; 
(5) Marketing; 
(6) Phát triển nông nghiệp: Chăn nuôi, Thú y, Trồng trọt; 
(7) Quản trị nhân sự;
(8) Truyền thông – Đối ngoại.

Chương trình tuyển chọn gồm 5 vòng thi với nhiều thử thách thực sự cam go được chính các chuyên gia của Vinamilk thiết kế. Các vòng thi này nhằm đánh giá ứng viên ở các khía cạnh: tố chất lãnh đạo, tư duy logic, khả năng sáng tạo, khả năng thích nghi, tinh thần đồng đội…

Các bạn quan tâm có thể tìm hiểu và gửi hồ sơ ứng tuyển trực tiếp thông qua đường link: bit.ly/VinamilkMT2020
Hạn chót đăng ký vào ngày 15/9/2020.