Tổng kết tuần lễ dự giờ chương trình AAS

06.05.2020

Tổng kết tuần lễ dự giờ của chương trình AAS với tổng cộng 20 tiết học được dự giờ, 20 phiếu đánh giá và sự tham gia của tất cả các giảng viên. 

Sau 1 tuần dự giờ liên tiếp (từ ngày 21/10/2019 - 25/10/2019), văn phòng quản lý chương trình AAS đã tổng kết lại được kết quả với tổng số 20 buổi học được dự giờ. Trong đó, có 6 tiết học của khoa Công nghệ thông tin (CNTT), 4 tiết học khoa đại cương và 10 tiết của khoa Kinh doanh - Quản lý (KDQL). 

Từ 20 phiếu đánh giá, văn phòng AAS đã tổng hợp lại thành 1 bảng tổng kết những lời nhận xét, góp ý cho giảng viên từng khoa và họp với trưởng 3 khoa. Dựa vào bảng tổng kết đó, trưởng khoa sẽ làm việc với từng giảng viên để đưa ra ý kiến, góp ý thêm. Và theo đúng mục đích của hoạt động, các giảng viên sẽ được lắng nghe được ý kiến, nhận xét của đồng nghiệp để cải thiện việc giảng dạy tốt hơn.

Chia sẻ về kết quả của tuần lễ dự giờ, thầy Trương Minh Fi - Trợ lý Chương trình AAS cho biết: “Nhờ vào hoạt động dự giờ này các khoa mới biết được những điểm mà giảng viên cần cải thiện.” Đồng thời cũng là 1 giảng viên trong khoa CNTT thầy Fi chia sẻ đã nhận được những nhận xét, đóng góp ý kiến từ phía đồng nghiệp của mình. 
Trao đổi với 1 giảng viên khác, cô Hoàng Thị Bùi Minh - Phó khoa Kinh doanh - Quản lý chia sẻ: “Với góc độ là người được dự giờ, mọi người sẽ cho mình những cách nhìn của mọi người để đóng góp bài giảng của mình được tốt hơn. Bên cạnh đó, khi được dự giờ như vậy, mình có cảm giác chương trình luôn luôn được kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo chất lượng được ổn định. Còn đứng dưới góc độ người dự giờ, mình có thể giúp nhà trường kiểm soát được chất lượng giảng dạy ổn định, đồng thời nghe được tâm tư, nguyện vọng của sinh viên và biết được trình độ, thái độ học tập của sinh viên như thế nào.”

Đây là tuần lễ dự giờ của chương trình AAS cho học kỳ mùa Thu 2019, và hoạt động này sẽ tiếp tục diễn ra vào học kỳ mùa Xuân 2020 để các giảng viên luôn luôn cải thiện việc giảng dạy của mình.