TRUNG TÂM ƯU HẠNG

Trung Tâm Ưu Hạng SaigonTech là trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, chuyển giao các phương pháp giảng dạy và học tập.

Nhiệm vụ của trung tâm

 • Nghiên cứu, phát triển các giải pháp công nghệ.
 • Thúc đẩy các hoạt động chuyển giao công nghệ và các ứng dụng công nghệ thông qua việc cung cấp giải pháp, trình diễn các ứng dụng công nghệ.
 • Quảng bá các phương pháp tốt trong giảng dạy và học tập thông qua việc tổ chức các chương trình đào tạo giảng viên, tổ chức các hội thảo, và cung cấp các dịch vụ tư vấn.

Trung tâm cam kết triển khai các hoạt động của mình một cách xuất sắc nhất để các tổ chức giáo dục, giáo viên, và sinh viên có cơ hội tiếp cận các công nghệ hiện đại, các phương pháp giảng dạy và học tập tốt.

Các mục tiêu hiện tại của trung tâm

 1. Nghiên cứu, phát triển giải pháp công nghệ
 • Phát triển thư viện lập trình điều khiển robot, phát triển phần mềm giả lập robot: SRobot.
 • Nghiên cứu, phát triển ứng dụng nhận dạng và xử lý ảnh.
 • Nghiên cứu lập trình hệ thống nhúng và thiết kế vi mạch.
 1. Thúc đẩy các hoạt động chuyển giao công nghệ
 • Lập trình điều khiển robot sử dụng ngôn ngữ lập trình Java, Pascal.
 1. Quảng bá và chuyển giao các phương pháp giảng dạy và học tập
 • Giảng dạy lập trình máy tính sử dụng robot

 

trung tâm ưu hạngRobot của Trung tâm ưu hạng SaigonTech